כעת יעבור המקרה לועדת המשמעת של אופ״א להמשך טיפול ונפעל על פיה. המועדון סמוך ובטוח בתום ליבו של שיר ומאמינים שכך יתברר גם בדיון באופ״א. בד בבד ממשיך המועדון לקיים את הבדיקות הפנימיות הנדרשות.

-

asdf