המפגש הראשון בסדרה התקיים עם נציגי שכונה א', מר שלמה סולומון ומר אברהם חג'ג'. המפגש התקיים בנוכחות: נציגי אגף הנדסה ואגף שירות לקוחות מ'מי שבע', מנהל עמותת 'ב"ש ירוקה', מר איציק הלמן ומנהלת עמותת 'נגב בר קיימא', הגב' בלהה גבעון.

 

במסגרת הפגישה הוצגו חזון התאגיד ומטרותיו, לרבות הסבר על הפעילות המבוצעת למען הקהילה בדגש על תהליכי שיפור השירות לתושב שהוביל ומוביל התאגיד, הגברת האינטראקציה עם התושבים והשקעה בתשתיות המים והביוב.

נציגי התאגיד ענו לשאלות שונות שעלו מקרב המשתתפים ופרטו רבות אודות שיפורים עתידיים בתחום פעילות התאגיד במסגרת "מהפיכת השירות".

מנכ"ל תאגיד 'מי שבע', מריו לובטקין: 'אני מודה לכלל המשתתפים על מפגש פורה ומוצלח, בטוחני כי יהיו לנו שיתופי פעולה נוספים לטובת תושבי העיר. אנו פועלים ללא לאות לשיפור השירות למען התושבים ומאמינים ביתרונות הרבים של שיח פתוח בין התושבים לנותני השירות'.