סתרי תורה: שאלות ותשובות בקבלה

$(function(){setImageBanner('e142eee2-3181-4e22-aadd-0e4f2106765a','/dyncontent/2021/9/12/3720aa90-502e-4743-af3f-2f17912bc41b.jpg',13433,'',525,78,false,33879);})

מה פירוש המילה "שכינה", מה היה בעולמות שקדמו לנו, מדוע הם נחרבו, ומדוע התורה לא מפרטת את סיפורה של לילית? שו"ת סתרי תורה. התשובות ניתנו על ידי הרב מנשה ישראל והרב בנימין שמואלי, לוקטו ונערכו ממדור השו"ת באתר הידברות.

שלום לרב. מדי פעם אני נתקל במילה ´שכינה´. מה זה אומר? זה נראה כאילו השכינה היא לא הקב"ה אלה משהו אחר.

שלום וברכה. הביטוי ´שכינה´ מכוון לספירה העשירית מבין עשרת הספירות - ספירת המלכות. הקב"ה משפיע את השפע לשכינה, כשמשם זה משתלשל לעם ישראל. בנוסף או במקביל, משתמשים בכינוי ´שכינה´ להשגחה של הקב"ה על הנעשה בעולם התחתון.

* * *
לא מזמן קראתי מאמר על כך שלפני חוה לאדם היתה אישה נוספת, שלאחר מכן התבררה כאשת השטן. היא היתה לא פחות ולא יותר מאשר לילית, סמל חוסר הצניעות, רוע לב והמרדנות. השאלה שלי היא כזאת: איך זה יכול להיות שמוזכר שחוה הייתה האישה הראשונה? הלוא לילית הייתה לפניה. ומה זה אומר על נשים אם הרעה באה לפני הטובה? והאם זה ייתכן כי התורה מעלימה פרטים חשובים ומנסה ליפות את הסיפור של אדם וחוה? אם זה אפשרי אשמח, מאוד לשמוע על הסיפור האמיתי והמלא של אדם וחוה.

שלום וברכה. כפי שגילו חז"ל בתלמוד, ישנן בסיפורי מעשה בראשית הרבה מסתרי תורה, וכפי שהאריכו בזה חכמי הקבלה. ובענין זה מפורש בזוהר הקדוש שבהתחלה היתה לצידו של אדם הראשון ´חוה ראשונה´ שקדמה לחוה אשתו של אדם הראשון, אחרי שהיא לא קבלה את מעמדה כראוי היא ברחה מאדם הראשון, והקב"ה ברא אז את חוה, אם כל חי. ואעתיק מלשון הזוהר (ז"ח בראשית כח, עמוד ב) בעניין הזה: רבי יהושע אמר, חוה הראשונה הייתה, ולקחה ממנו, והיא המזקת את הבריות, וזהו שכתוב ויקח אחת מצלעותיו זו היא הראשונה שנלקחה ממנו על שהיא רוח מזקת, ויסגור בשר תחתנה שהקים אחרת במקומה, רבא אמר זו היתה בשר, והאחרת לא הייתה בשר. ומה היא היתה, אמר רבי יצחק זוהמא דארעא ושמריה". ויש לחוה הראשונה קשר עם לילית, אם כל השדים, וכמבואר באורך בזוהר הק´ (ויקרא יט א) כל העניין.
ואין מן הצורך לחקור בדברים אלה, כשהרבה חלקים מתורתינו הק´ השייכים אלינו יותר, עדיין לא נלמדו כראוי ולא נעשו לחלק מנפשינו.

* * *

ראיתי את הרב מנשה ישראל כותב לפי המקובלים הקדמונים שהיה עולם שקדם לעולמינו. האם יש מושג מה היה אז, ואיך העולם היה נראה? הכוונה בשאלה אם המקובלים מוסרים משהו על העולם שקדם לנו, ואלו פרטים עברו מהעולם שקדם לעולמינו אנו.

שלום וברכה. בענינים אלו אין לנו לשער השערות, אלא אך ורק להעתיק ממה שקבלו רבותינו גדולי המקובלים, דור אחר דור. ישנן ידיעות מעטות מאוד על מה שהיה בשמיטה הקודמת ואותם אביא כאן בס"ד.

א. הגאון בעל תפארת ישראל כי כדור הארץ הינו יצירה מהעולם הקודם, ושהצורות הנקראות דינוזאורים המתגלות במעמקי הכדור הינם שיריים מיצורי העולם שקדם לנו. (והביא דבריו אחד מגדולי הדור שלפני השואה, המהרש"ם מבערז´אן זצ"ל, בספרו תכלת מרדכי, פרשת בראשית אות ב). וכך עולה גם מדברי הגאון הקדוש הרדב"ז בספרו מגן דוד (אות ט´), שכדור הארץ עובר מעולם לעולם בסוד הכתוב ´והארץ לעולם עומדת´, ומתחדש בצורה המתאימה בצמחים ובבעלי החיים המתאימים לעולם הנוכחי לפי סדר הספירות.

ב. בספר בני יששכר (מאמרי חדשי תמוז-אב, מאמר ה) מביא שבשמיטה הקודמת היה מתכת הכסף שוה יותר ממתכת הזהב.

ג. בספר אגרא דכלה (בראשית על הפסוק ´בין האור ובין החושך´) מביא כי כל מי שכתוב עליו בתנ"ך הלשון ´היה´, כמו ´ומשה היה רועה´, הכוונה שהנשמה הזאת כבר היתה בעולם שלפנינו. והשם יתברך ברחמיו המרובים שלח את הנשמה גם בשמיטה זו לצורך הדור.

ד. בספר הנ"ל (על הפסוק ´ועוף יעופף´) מסביר בארוכה בשם ספר הקנה הקדמון שדגי הים (ברובם) הינם מהשמיטה הקודמת מהעולם שלפנינו. וכן כתב שם בפרשת נח (על הפסוק "מכל אשר בחרבה מתו").

ה. בספר הנ"ל, פרשת חיי שרה, על הפסוק "ואברהם זקן בא בימים", מבאר מהמקובלים שנשמת אברהם אבינו היתה גם בעולם שלפנינו, וזהו סוד הכתוב שהיה אברהם זקן בא בימים.

ו. בספר התמונה (המיוחס לאחד מהתנאים) כותב באחד המקומות שמדבר על העניין הזה, שרק בשמיטה שלנו הגופות בנויות באופן שהגידים רבים מן האברים.

ז. הרדב"ז בספרו מגן דוד (אות ג) כותב שבשמיטה הקודמת התורה כללה רק מצוות עשה בלבד.

* * *

שמעתי בכמה הרצאות של הרב זמיר כהן שליט"א שחז"ל אומרים שהקב"ה היה בורא עולמות ומחריבן, עד שברא את עולמינו. וראיתי בפירוש רש"י בבראשית פרק א´ שעלה במחשבה לפני הקב"ה לברוא את העולם במידת הדין, ולא היה עומד. אז צירף מידת רחמים לפני מידת דין ואמר "יהי רצון שיעמוד". האם יש קשר בין הדברים? הרב זמיר כהן אמר בהרצאה שעוד אומרים חז"ל שבעולמות הקודמים היו גם אנשים שהיו פחותים בדרגה מאיתנו, ויכול להיות שמה שמוצאים המדענים בימינו - גולגלות ועצמות שרואים בהם סימני קניבליזם - אלו הם האנשים של העולמות הקודמים, שהיו אוכלים את מינם לרוב נחיתותם הרוחנית. הרב לא נתן מקורות לדבריו בהרצאה. אולי יוכל הרב לתת את המקורות? ועוד יש לי כמה שאלות:

1. אם הקב"ה החריב את העולמות, לשם מה בראם?
2. מה תכלית אותם אנשים פחותים?
3. האם יכול להיות שגם עולמנו יחרב רח"ל, ויברא עולם שבו בני אדם יהיו גדולים יותר מבחינה רוחנית?
4. כמה עולמות היו ונחרבו?

שלום וברכה. עניין השמיטות והעולמות שקדמו לעולם שאנו נמצאים בו, הינו הסבר נפלא מאוד לממצאי הדיאונוזרים והאדם הניאנדרטלי, וכך מבואר באריכות במאמר "אור החיים" שחיבר הגאון רבי ישראל ליפשיץ זצ"ל, בעל תפארת ישראל, לפני כמאה וחמישים שנה, ונדפס במשניות "יכין ובועז" בסוף מסכת סנהדרין.

המקובלים הראשונים מגלים כי העולם הזה שאנו נמצאים בו עתה אינו המסגרת הראשונה בה היו חיים על פני האדמה. לפי דבריהם העולם מתגלגל על תקן של שבע שמיטות, שבכל שמיטה ישנן שבעת אלפי שנים, ובכל שבעה אלפים הקב"ה מחדש את עולמו בצורה חדשה כרצונו, באופן שיתאים לספירה המקבילה בשבע הספירות העליונות. לדעת רוב המקובלים הקדמונים אנחנו נמצאים בעולם שנברא בשמיטה החמישית, המכוונת נגד ספירת ההוד, ולפי זה כבר היו ארבע תהליכים של בריאה, וכמובן שכעת אין לנו מושג כלשהי איך הייתה נראית הבריאה הקודמת, מה היה בה ומה לא היה בה, אילו תכונות היו בה ובאיזה מזג היא התנהלה.

המקובלים פירשו כי כדור הארץ שאנחנו נמצאים בו היה קיים גם בשמיטות שקדמו לנו, וזהו פירוש הכתוב, "והארץ לעולם עומדת", וזה גם הטעם למה שבפרשת בראשית לא מוזכר כלל שהקב"ה ברא את כדור הארץ ביום הראשון לבריאה, ופירוש הכתוב לפי זה הוא כך: בראשית - מלפני התחלת כל השמיטות - ברא אלוקים אז את השמים ואת הארץ והם נשארו על כל השמיטות (ויש רמז בתורה על כך שבספר תורה כשר מציין הסופר ארבעה תגים קטנים על הב´ הראשונה שבתורה, לרמז לנו שהדבר הזה עליו מדובר בכתוב הזה ´בראשית´ היה כבר לפני ארבע שמיטות שעברו לפנינו, ועתה ימשיך הכתוב לתאר בדיוק מה היה בהתחלת השמיטה הנוכחית שאנחנו נמצאים בה). "והארץ היתה תוהו ובוהו" היינו שאחרי שהעביר הקב"ה את העולם שקדם לנו בשלהי השמיטה הרביעית היתה הארץ במצב של תוהו ובוהו, משעלה ברצונו של הקב"ה לחדש את עולמו בשמיטה החמישית אזי "ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור" וכו´, ומכאן מתחיל לתאר באורך כל תיאור הבריאה הנוכחית שארכה ששה ימים. ומשכך ברור שאין לנו כל מושג מה היה מצב הזמן בשמיטות שקדמו לנו, ועל איזה קצב זה עבד אז, ואיך היו התנועות באותו הזמן. כך שכשנמצא איזה בריאות משונות בבטן כדור הארץ יתכן מאוד שאלו הן שיריים מהשמיטות שקדמו לנו, כי הרי סוף סוף הכדור הארץ היא ששימש גם בשמיטה הקודמת.

וזה אחד מן הביאורים בדברי חז"ל שהקב"ה היה בונה עולמות ומחריבן, וגם נאמר במדרש ויהי ערב ויהי בוקר - "מגיד שהיה סדר זמנים קודם לכן", ואין לנו שום מושג איך התנהלו הענינים באותן עולמות קדומים, ואם ואיך הייתה להם תורה. ואיך השתלבו להם מושגי בחירה והידיעה, הגלות והגאולה, באותם עולמות, כמו שאין לנו מושג בכלל על אותם יצורים שהיו אז אם היו בעלי בחירה, ולפי איזה כללים והיגיון הם תפקדו. וכך אין לנו מושג כל שהוא איך יהיו העניינים במהלך הבריאה הבאה בסוד ספירת היסוד, וכו´. אנו באנו לגיחה קצרה מאוד בעולם הנוכחי, ודי לנו להתעמק ולהשיג בחובתינו בעולמינו אנו. אין לנו כל עניין ואפשרות לחקור במה שהיה לפני ומה שיהיה אחרי.

מי שרוצה להבין הכל ולדעת בדיוק איך הכל מסתדר דומה לאותה נמלה החוקרת ומנסה להבין את ההגיון וכללי ההתנהלות בוול סטריט, ואף יותר מכך.

אנו מכבדים זכויות יוצרים ועושים מאמץ לאתר את בעלי הזכויות בצילומים המגיעים לידינו. אם זיהיתים בפרסומינו צילום שיש לכם זכויות בו, אתם רשאים לפנות אלינו ולבקש לחדול מהשימוש באמצעות כתובת המייל:[email protected] $(function(){setImageBanner('b3cd64be-87f4-4602-baf8-6b6f3d72f44c','/dyncontent/2021/9/13/c597d25d-a939-4509-99dc-f9a73b3ea8c6.jpg',13441,'',525,78,false,33881);})
 
 
x
pikud horef
פיקוד העורף התרעה במרחב אשדוד 271, אשדוד 271, אשדוד 271
פיקוד העורף מזכיר: יש לחכות 10 דקות במרחב המוגן לפני שיוצאים החוצה