עשרות תושבים הפגינו מוקדם יותר הערב מול שערי אוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע, כמחאה על החלטת נשיאת אוניברסיטת בן גוריון רבקה כרמי, לפתוח מסלול קבלה ייחודי לערבים בלבד, שלא כולל מבחן פסיכומטרי, אלא מסתמך על חומר הבגרות מהתיכון. כזכור, החלטתה בפתח שנת הלימודים עוררה סערה, שהגיעה היום להפגנה.

ההפגנה הערב מול שערי האוניברסיטה. צילום: שרון טל

בהפגנה קראו עשרות תושבים בעד פתיחת ההטבה לכלל האוכלוסיות המוחלשות ולמשרתי המדינה כשהם נושאים שלטים עליהם כתוב "לימודים לכולם!" "שכחתם את החיילים?!" "העדפה מתקנת – כן! הפלייה גזעית – לא". וגם שלט בו נכתב "רבקה כרמי אוניברסיטת באר שבע סגורה לבאר-שבעים". 

ציפורה חלפון "לא יכול להיות שמי שלחם 3 שנים יצטרך ללמוד במקום אחר כשיש לו אוניברסיטה כאן בבאר שבע. שישריינו מקומות לתלמידי הדרום. אי אפשר לתת את ההטבה הזו ללא פסיכומטרי רק לאוכלוסייה אחת, יש עוד אוכלוסיות מוחלשות. לא מתקנים אפליה באפליה!".

עו"ד סמדר בונן, לשעבר מנהלת בתוכנית "הישגים" במועצה להשכלה גבוהה: "האפליה היא לא רק כנגד ערבים, אלא גם כלפי יהודים תושבי באר שבע והדרום, שמספרם במוסדות להשכלה גבוהה נמוך משמעותית מאשר במוסדות אקדמיים ברחבי הארץ. אם גברת כרמי רוצה לעשות תיקון עוולה, שתעשה תיקון נגד תושבי באר שבע והדרום בכללם ערביי הדרום. אנחנו לא נגד הערבים אלא רוצים את השוואת הנתונים בינינו לבינם. אנו דורשים שנתקבל ללא מבחן הפסיכומטרי. 

אנו מבקשים מגברת רבקה כרמי לפרסם את נתוני מספר הסטודנטים באוניברסיטה שהם מבאר שבע והדרום ב-5 שנים האחרונות. הנתונים ודאי יראו שמספר הסטודנטים מאזור הדרום באוניברסיטת בן גוריון נמוך משמעותית. האוניברסיטה לא משריינת מקומות בפקולטות לתושבי הדרום והם נאלצים להתנייד ללמוד ברחבי הארץ". 

אנו מבקשים השוואה של אותם תנאים גם לגבי הערבים וגם לגבי היהודים, אנחנו לא רבים עם היהודים או הבדואים שחיים איתנו במרקם מאוד עדין כאן בדרום. אנו חיים כאן יחד בשלום ואת השלום הזה צריך לשמור".

דורשים שוויון בקבלה לאוניברסיטה. צילום: דני מכליס

אוניברסיטת בן גוריון מנגד, טוענת כי ההתנגדות להחלטה היא למעשה חסרת שחר, וכי מסלול קבלה ללא פסיכומטרי פתוח כבר למעלה משנתיים.

מאוניברסיטת בן גוריון נמסר: "לא כל כך ברורה סיבת המהומה. יש כאן ערבוב של נושאים ,שלא לומר הטעיה, שמנסים לקדם בעלי עניין כדי לקבל כמה דקות תהילה. אך הפעם אין כאן סיפור. מסלול קבלה לאוניברסיטת בן-גוריון ללא פסיכומטרי פתוח כבר למעלה משנתיים עבור כל מועמד באשר הוא, בהתאם לעמידה בתנאי סף. כפי שמפורט ומפורסם באתר האינטרנט למועמדים, ואמנם סטודנטים רבים הלומדים באוניברסיטה כיום , התקבלו בהתאם למסלול זה.

באוניברסיטת בן גוריון ציינו כי "אוניברסיטת בן-גוריון בנגב היתה הראשונה לפתוח את תכנית "נתיב לאקדמיה" המאפשרת גם היא קבלה ללימודים ללא פסיכומטרי עבור כל מועמד באשר הוא וזאת בהתאם להישגיו בתום המסלול.

בהתייחס למסלול הקבלה לסטודנטים ערבים אמרו באוניברסיטה כי "מדובר במילוי החלטת ממשלה והנחיות המועצה להשכלה גבוהה לקידום שילוב הבדואים בהשכלה הגבוהה. יש להשוות את ההזדמנות שמוענקת למועמדים ערבים לזו של הסטודנטים שאינם ערבים, כפי שקיים באוניברסיטה מזה שנים ושתואר לעיל. תוכנית מיוחדת זו שנבנתה ברוח חזונו של נשיא המדינה להנגשת ההשכלה הגבוהה ולקירוב אוכלוסיות להשכלה,  מנסה לתת לסטודנטים הערבים, ובפרט לבדואים, הזדמנות טובה יותר ללימודים אקדמיים, ביחס לאלו של יתר המועמדים".

אוניברסיטת בן גוריון בנגב. צילום: פלאש90

"מבחן הפסיכומטרי מהווה חסם במיוחד באוכלוסייה הבדואית"

המבחן הפסיכומטרי מהווה חסם במיוחד באוכלוסיה הבדואית אשר מלכתחילה חווה מערכת חינוך שאיננה שווה באיכותה לזו של החברה היהודית. מועמדים מהאוכלוסייה הבדואית מתקשים אף להתקבל לאותן מסגרות לימוד באוניברסיטה בהן הקבלה מסתמכת על ממוצע ציוני בגרות בלבד  מאחר שעל פי ניסיון רב שנים נראה שציוני הבגרות שלהם אינם משקפים בהכרח יכולות אמיתיות להתמודד עם חומר אקדמי. זאת בנוסף לתנאי חיים סוציואקונומיים קשים שאינם יוצרים אווירה תומכת ומאפשרת למידה משמעותית".

"כחלק ממחוייבות האוניברסיטה להתמודד עם הצורך לחתור לשוויון הזדמנויות וזכויות ובמסגרת המענים השונים לקבוצות בעלות צרכים שונים, התקבלה ההחלטה ליצור מסלולי קבלה ייחודיים למועמדים מהחברה הבדואית".

"במסגרת המסלול, יידרשו המועמדים מהמגזר הבדואי להשתתף בתוכניות תגבור והכנה ללימודים וכן ליווי במהלך הלימודים על מנת למנוע נשירה ממש כפי המוצע לסטודנטים יהודים. בחינת הקבלה למסלול המיוחד מבוססת על החומר הנלמד בבית הספר התיכון במגזר בעברית, אנגלית, מתמטיקה ומקצוע מדעי נוסף על פי בחירת המועמד/ת. קבלה ישירה ללא מסלול הכנה תתאפשר למועמדים מצטיינים ביותר שיעמדו בתנאי קבלה למחלקות המאפשרות קבלה ללא ציוני מבחן פסיכומטרי כפי שפורט לעיל".

בהתייחס לקבלה לאוניברסיטה של משרתי צבא ומילואים, הגיבו באוניברסיטה כי "אוניברסיטת בן-גוריון בנגב קיבלה את מגן המילואים משר הביטחון ויש בה יותר משרתי מילואים מבכל מוסד אחר. האוניברסיטה תומכת בחיילי המילואים הסטודנטים ובני זוגם בהיקף חסר תקדים, ומזה שנים מקיימת מלגות ייחודיות ללוחמים (יוצאי יחידות קרביות).כמו כן, האוניברסיטה מעניקה פטור כולל משכר לימוד לתלמידי תואר שני שהם אנשי קבע. האוניברסיטה מגדילה את מספר העתודאים ואת היקף התכניות עבורם".

באוניברסיטת בן גוריון סיכמו כי "האוניברסיטה דבקה בעקרון של מתן שוויון הזדמנויות בקבלה לכל האוכלוסיות. נמשיך לפעול למתן שיוויון הזדמנויות לאוכלוסיות נוספות להגיע להשכלה הגבוהה כפי שפעלנו עד היום. ברוח זו האוניברסיטה חנכה לפני יותר משנתיים גם תכניות לשיפור ההישגים וצמצום הנשירה מההשכלה הגבוהה – ללא קשר למגזר או לדת.  האוניברסיטה מקיימת מערך שלם של סיוע בקידום של סטודנטים ומועמדים מכל שכבות האוכלוסייה והמגזרים בחברה הישראלית, מקיימת תכניות מופת של נגישות להשכלה הגבוהה ולמעשה מקדמת את כניסתם של כל הישראלים למערך ההשכלה הגבוהה - כל זאת מזה שנים, וכחלק מחזונה ומדיניותה".

עשרות אלפים יגדשו את האוניברסיטאות

משמעות החלטתה של פרופ' רבקה כרמי ללא ספק מקלה על האוכלוסייה הערבית והבדואית לרכוש השכלה גבוהה בישראל, ומאפשרת להם להשתלב באופן טוב יותר בחברה הישראלית ובשוק העבודה. החלטה זו עשויה גם להוות פתח לביטול מבחן הפסיכומטרי השנוי במחלוקת. פתיחת ההטבה לכלל האוכלוסיות המוחלשות או לחילופין ביטול מבחן הפסיכומטרי, יאפשר לעשרות אלפי סטודנטים שלא עומדים בתנאי הסף לגדוש את האוניברסיטאות ולדרוש עבורם חינוך והשכלה גבוהה.

 

 

 

 

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו