בבאר שבע לא חסר "בוגרים חברתיים", כך הודיע אלי שטרית, מנכ"ל חברה ונוער במחוז הדרום במשרד החינוך לראש עיריית באר שבע רוביק דנילוביץ'.

כזכור מדובר בתוכנית שהגה וקידם בזמנו דנילוביץ' בעת שכיהן כמחזיק תיק החינוך ומופעלת כיום במערכת החינוך בארץ.

-

מדובר "בתוכנית מעורבות חברתית והתפתחות אישית", המיושמת במערכת החינוך,  שבגינם מוענקת תעודת בגרות חברתית לתלמידים בוגרי כיתות י"ב שבחרו במסלול הצטיינות ועמדו בקריטריונים של הזכאות.

התוכנית מאגמת בתוכה את כלל המרכיבים החינוכיים ערכיים ומהווה את אחד המדדים של התמונה החינוכית הבית ספרית והעיונית.

במכתבו ציין שטרית לשבח את דנילוביץ' על תוכנית היחודית "התוכנית מופעלת בבאר שבע מזה שנים רבות, בהנהגתך ובהובלתך קיבלה מקום חשוב ומרכזי בעשייה החינוכית בעיר", כתב/