בצעד מפתיע במיוחד, קיבלו אמש הסטודנטים במחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון הודעת מייל, בה הם מוזמנים לקחת חלק בשיחה פתוחה, בה ידונו הסטודנטים והסגל בדבר ההליך המשפטי והעונש שהוטל על פרופ' דיוויד ניומן, לשעבר דיקן הפקולטה למדעי הרוח והחברה, ומי שהורשע בהטרדה מינית של סטודנטית שעבדה תחת מרותו.

"חברי וחברות המחלקה מודעים/ות להדים שהפסיקה עוררה ומבקשים/ות לקיים שיחה פתוחה עם כל הסטודנטים/ות על משמעותה ועל השלכותיה", כך נכתב במייל שקיבלו הסטודנטים.

-

אותה שיחה פתוחה שתקיים המחלקה באה בעקבות דרישה שהפנו הסטודנטיות במחלקה להנהלתה, לפיה דרשו מהמחלקה נקיטת עמדה בנושא. מאחר ובאותו שלב ההליך המשפטי טרם הגיע לסיומו, לא יכלה המחלקה להביע את דעתה בעניין. משהתפרסם גזר הדין של ניומן, לפיו קיבל נזיפה בלבד על מעשיו, החליט סגל המחלקה ללימודי פוליטיקה וממשל לאפשר דיון פתוח בין הסטודנטים והמרצים בנושא, כמעין פעולה של לקיחת אחריות מצדה.