לכנס הוזמנו ספקים מתחומי ההקמה, הפיתוח והתפעול ובמסגרתו יתקיימו שולחנות עגולים עם אנשי הרכש של הזכיינים בפרויקט. הכנס מתקיים בשיתוף פעולה רב-משרדי בין מינהל המעבר דרומה במשרד הביטחון, המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והרשות לפיתוח הנגב, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה באמצעות מערך השטח מעוף.

איציק כהן, ראש מינהל המעבר דרומה במשרד הביטחון בירך את הגופים שחברו יחד לכנס זה, הוא הדגיש את החשיבות בהנגשת ההזדמנויות העסקיות שמביא איתו מעבר הבסיסים אל הנגב: "ניתחנו את ההיקפים המרשימים של ההתקשרויות שבוצעו עם עסקים מהנגב בהקמה ובתפעול של קריית ההדרכה. למעלה מ- 57% מהיקף ההתקשרויות ביצע הזכיין "מבט לנגב" עם עסקים מהדרום ואנו צופים להישגים טובים עוד יותר בקריית התקשוב הדיגיטלית. במסגרת הכנס העסקים יוכלו להכיר את הזכיין, את הצרכים שלו, להבין את תהליכי הרכש ולוחות הזמנים ובאמצעות מעוף והרשות לפיתוח הנגב יוכלו להתמודד ולהשתלב בפרויקט".

משה מור יוסף, מנכ"ל הרשות לפיתוח הנגב: "יצירת מקורות תעסוקה איכותיים בנגב הוא יעד של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והרשות לפיתוח הנגב כחלק מהפעילות שלנו לצמצום פערים בין המרכז לפריפריה. ביזבנגב הוא מיזם שהוקם ברשות במטרה להביא לפיתוח כלכלה מקומית מקיימת באמצעות חיבורים פרואקטיביים בין הספקים המקומיים לבין מוסדות העוגן הגדולים באזור. מדובר במיזם הכלכלי המשפיע ביותר בנגב, שחולל מהפכה ומהווה מנוע צמיחה כלכלי משמעותי במרחב. המעבר של קריית התקשוב לנגב הינו פרויקט בעל חשיבות לאומית ואנו מברכים על שיתוף הפעולה בין הגופים שחברו לקיום כנס זה".

הדמיית קריית התקשוב. קרדיט: דוברות משרד הביטחון

רן קיויתי, מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה: "השגרה העסקית של בעלי עסקים מקומיים בדרום איננה פשוטה, ושגרתם של העסקים הקטנים במרחב מורכבת פי כמה. עסקים קטנים ובינוניים הם מנוע הצמיחה של המשק הישראלי, ולכן חיזוקם באמצעות סיוע ביצירת חיבורים עסקיים, הוא אינטרס לאומי. אני מברך על שיתוף הפעולה החשוב שיעגן ויחשל את הכלכלה המקומית בדרום הארץ".