במהלך העבודות תתאפשר גישה מלאה להולכי רגל ולכלל העסקים ובתי הספר באזור הפרויקט. במסגרת העבודות שתבוצענה בחלוקה לשני מקטעים לא תתאפשר תנועת כלי רכב, באופן זמני, בהתאם לשלבי הביצוע: חלק ראשון- רחוב שאול המלך בקטע שבין רחוב רחבת השל"ה ועד רחוב אברבנאל. חלק שני- רחוב שאול המלך בקטע שבין רחוב אברבנאל ועד שדרות דוד טוביהו. הצמתים ברחוב שאול המלך יישארו פתוחים לתנועה.

השלמת הפרויקט מתוכננת לחודשים אוגוסט- ספטמבר 2017.

התושבים מתבקשים לעקוב אחר הנחיות השילוט והוראות התמרור ולנהוג בזהירות.