הרוגים ועשרות פצועים: הצד האפל של תעשיית הנדל"ן בבאר שבעתעשיית הנדל"ן בבאר שבע בשנים האחרונות אמנם משגשגת, אך מאחורי התעשייה המצליחה הזו עומד מספר רב של פצועים והרוגים של פועלי בניין, שמשלמים את מחיר התעשייה. חוק חדש יביא לפיתרון?

תעשיית הנדל"ן בבאר שבע משגשגת בקצב מסחררומושכת אלפי תושבים חדשים לבתים והדירות הנבנים ברחבי העירמלבד תושבים חדשיםבאר שבע מושכת גם משקיעים ויזמים רבים המחפשים נדל"ן בעל תשואה גבוהה

פרוייקטים רבים לבנייה באיזורי ביקוש בבאר שבע מוכרזים בתדירות עולהבניית שכונות חדשותבנייני מגורים ומגדלי יוקרהונראה כי באר שבע הולכת לכיוון חיובי שהולך למקם אותה בין הערים החזקות במפת הנדל"ן בארץתעשיית הנדל"ן הפורחת בעיר היא אמנם עסק משגשגאך יש מי שנאלץ לשלם את המחירוהוא פועל הבניין.

בשל התנאים הרעועיםמוצאים עצמם פועלי הבניין חסרי אונים מול מערכת ההעסקהונאלצים לעבוד גם בתנאים מסוכניםשעלולים להביא לפציעה ואף למוות.כפי שמתברראין זה תרחיש דמיוני אלא מציאות של ממש ברחבי העיר.

מוצאים עצמם חסרי אונים מול מערכת ההעסקה. למצולמים אין קשר לכתבה.

20 הרוגים, 108 פצועים

על פי נתוני אתר "גלובס", מאז תחילת השנה נהרגו בישראל 25 פועלים וקרוב ל-200 פצועים בדרגות פציעה שונותגם בבאר שבע בחודשים האחרונים נפצעו מספר פועלי בנייןב-לאפריל נפצע באורח בינוני פועל בניין כבן 40 לאחר שחפץ נפל עליו מגובה רב ברחוב גוש עציון בעירכחודש אחרי ב-2 למאיפועל כבן 22 נפצע באורח קשה מנפילה מגובה של כ-3 קומותגם הוא ברחוב גוש עציוןב-14 ביולי נפצע קשה פועל כבן 40 לאחר שנפגע מפלטת ברזל שנפלה עליופועלים רבים ברחבי הארץ נפצעו ואף נהרגו,והמציאות הנוכחית מציגה תמונת מצב בלתי מתקבלת על הדעתאך כזו שלדעת היזמים חייבים להמשיך בשם הקדמה ופיתוח הנדל"ן.

אין ביקוש לעבוד במקצועחלק מהעובדים מזייפים תעודות

בדיון משותף של ועדת ביקורת המדינהועדת העבודההרווחה והבריאות שהתקיים לאחרונה בכנסת,עסקו בדו"ח מבקר המדינה שהתריע על ליקויים במנגנוני הפיקוח וכן בפיתוח מהלכי מניעה של אסונות מסוג זהבו התגלה כי אין מספיק פיקוח על ביטחון בעגורנים המשמשים לבנייהבשל היעדר ביקוש לעבוד במקצועחלק מה"עובדיםבעגורנים הם בכלל קומץ של זייפני תעודות הסמכהשכלל לא הוכשרו לעבודה על עגורן ומסכנים את הבטיחות שלהם ושל שאר העובדים.

הפיקוח על אתרי הבניין במצב קטסטרופליכיום יש כ-17 מפקחים על כ-13 אלף אתרי בנייהכלומר, 764 אתרים בקירוב לכל מפקחותקציב זעום של מיליון וחצי שקלים בלבד.

לטענת מינהל הבטיחות: "מי שאחראי לבדוק כל יום שהכול נעשה כמו שצריךזה המבצע -הקבלןהאחריות מוטלת עליוהקבלנים רוצים עוד אכיפה ועוד פיקוחאבל הם אלה שמבצעים את הבנייהואחריותם לוודא שעושים זאת כמו שצריך." 

בהתאחדות בוני הארץ דוחים את הטענות הללו בתוקףעו"ד אליאב בן שמעוןמנכ"ל ההתאחדות אמר כי "אנחנו עושים כל מה שאפשר לעשות כמעסיקיםאנחנו עושים הדרכות בגובהמפעילים ניידת בטיחות שמגיעה לאתרי בנייה ודוברת שש שפותמספקים ציוד לאתריםעושים הכשרות לממונה בטיחות ומנהלי עבודה ופעילויות שונותמבול החקיקה הפופוליסטי והנחיות ממשרד הכלכלה בהחלט אופייניים לממשלה היא עושה מה שהכי קל".

בקואליציית הארגונים למאבק בתאונות העבודה כתבו לאחרונה לשר הכלכלה בסוגייה זו : "כוח ההרתעה של מינהל הבטיחות שואף לאפסבמהלך שנת 2015 הוגשו שלושה כתבי אישום בלבד נגד מעסיקים בגין עבירות לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודהורק שמונה קנסות הוטלו על-ידי המינהל בגין ליקויי בטיחות באתרי בניהבשווי כולל זעום של 24 אלף שקל".

"אנחנו עושים כל מה שאפשר לעשות כמעסיקים". צילום ארכיון.

במינהל הבטיחות מעוניינים ליזום חקיקה שתאפשר להטיל עיצומים כספייםכלי שכבר קיים הוא צו להפסקת עבודהמפקח שמגיע ורואה שאתר מופעל בצורה מסוכנתיכול להטיל צו שמפסיק את העבודה באתרזה פוגע בכיס הקבלנים מצד אחדאך מצד שני אין מספיק פקחים לביצוע בפועל.

במינהל הבטיחות מספרים שהם עושים פעולות נוספותכמו הכשרות למנהלי עבודה בגובה,על חשבון המדינה. "ההכשרות האלה יסתיימו תוך שנתייםומאותו רגע מי שלא עבר את ההכשרה לא יוכל להיות מנהל עבודה בבנייהנוסף לכךקבלנים מסיווג ג'5 (שמותר להם לבצע כל עבודהצריכים מעתה למנות ממונה בטיחות", הסבירו.

בן שמעון שסבור שזוהי גזירה לא הגיונית שאי אפשר לעמוד בה יש כ-200 ממוני בטיחות כשיריםאבל יש 500 חברות בנייה בסיווג ג'5. לא רק שאין מספיקלא תמיד הקבלנים בעבודה אבל יצטרכו למנות ממונה בכל מקרהועלות העסקה של ממונה בטיחות מתחילה ב-30-35 אלף שקל בחודש".

לפני כשבועיים אושר בכנסת בקריאה שנייה ושלישית תיקון לחוק ארגון הפיקוח על העבודה,לפיו אתר בנייה בו תתרחש תאונה שגרמה למותו של עובד או לפציעה קשהייסגר מיידית ליומיים עד חמישה ימיםוייפתח רק לאחר בדיקת מפקח בטיחות שתאשר את תיקון כל ליקויי הבטיחות.

על מי מוטלת האחריות ?

יש מי שטועןשהתקציבים הנמוכים וחוסר היכולת לפקח הם חלק ממדיניות מכוונות שמקדשת ניסיונות להגדיל את ההיצע על פני הבטיחותלטענת ח"כ דב חנין (הרשימה המשותפת), "זו בעיה של מדיניותהמדיניות אומרת שאנחנו לא צריכים להרבות בפיקוחלא להעמיס על הקבלניםלמדינה אינטרס לבנות ולכן אין לה כוונה לרדת לחייהםאף אחד לא אומר את זה בבירוראבל זו רוח המפקדהם אומרים שיהיו עוד מפקחים ועוד רכביםאבל זה לא יהיה".

בן שמעון אומר בזהירות שחלק מהבעיה קשור גם להתנהלות העובדים עצמם באתרי הבנייה: "לא נעים לומראבל אנחנו עדים כל הזמן לחוסר הפנמה אצל העובדיםיש מצב של אשם תורםגם אם כולם עובדים בהתאם לספריכול להיות עובד שעולה למעלה ולא נחגר ברתמהזו בעיה של הטמעה וחינוךאנחנו מנסים להטיל אחריות גם על עובד שלא מקשיב להוראות בטיחותאם העובד שלא מקשיב ידע שיש נגדו סנקציה משמעתיתהוא ייזהר".

ברחוב גוש עציון בבאר שבע שני פועלים נפצעו מנפילה. צילום מתוך גוגל מפות

אחרים סבורים שהאחריות המשפטית צריכה להיות רחבה יותרדני מריאןיו"ר איגוד המהנדסים אמר כי "דרושה מערכת מפקחת אפקטיבית של עשרות מפקחיםנוסף לכךיש לשנות את החקיקה כך שאנשים נוספים ייכנסו לתוך מעגל האחריות המיידי".

עוד הוסיף מריאן כי "כיום עיקר האחריות בנושא תאונות עבודה באתרי בנייה מוטלת על מנהל העבודה בשטחוהדבר שגויכי למנהל העבודה אין היכולת להשפיע על הנושאקולו והשפעתו ברמת החברה חלשים עד לא קיימיםאין סיכוי שהוא ישפיע על שינוי גישהעל שינוי מדיניות ועל הגברת המקצוענות.

לדעתו של בן שמעון, "השינוי יבוא רק אם האחריות לתאונות תוטל באופן משפטי על הדרגים הבכירים בחברות המבצעות עד הדרג הבכיר ביותר של מנכ"ל ויו"ר".

נלחמים על הזכויות עד בג"ץ

בשל ריבוי התאונות והפציעות בענף הבנייה הוקמה בשנים האחרונות גם קואליציית ארגונים למאבק בתאונות העבודההקואליציה היא גוף הכולל ארגונים כמו "קו לעובד", "מען", "רופאים לזכויות אדם", האגודה לזכויות האזרח בישראלהמכון לאחריות תאגידית ועוד.הקואליציה אוספת נתונים אודות מקרי פציעה ומוות באתרי הבנייהלדבריהםהם מתקדמים לקראת הגשת בג"ץ כנגד משרד הכלכלה בכל הנוגע לסוגיית הפיקוח והמשאבים האפסיים שמוקצים למטרה זו.

הם פנו לאחרונה במכתב לשר הכלכלה וליועץ המשפטי של המשרד ובו דרשו בין היתר כי: "מפקחי המינהל יערכו ביקורי פיקוח תקופתיים בכל אתרי הבנייה במדינהמינהל הבטיחות יאכוף את חובת הדיווח על תאונות עבודה המוטלת על מעסיקיםכך שתטופל באופן הולם בעיית תת-הדיווח החמורה בעניין זהבין היתר דרך הפעלת ממשק עם המוסד לביטוח לאומימינהל הבטיחות יפרסם כתובת ברורה לעובדים ולציבור בכלללהגשת תלונות בגין בטיחות לקויה באתרי הבנייהוייתן מענה הולם לאותן פניותלשם כך יאוישו מיד התקנים הפנויים של מפקחים וחוקריםיוגדלו משמעותית ומיד מספר התקנים עבור מפקחים וחוקרים במינהל הבטיחות המופקדים על תאונות העבודה בענף הבנייהישופרו תנאי העסקתם של מפקחים וחוקרים במינהל הבטיחות לרמה הולמת שתאפשר את איוש התקנים".

"השינוי יבוא רק אם האחריות לתאונות תוטל באופן משפטי עד הדרג הבכיר ביותר של מנכ"ל ויו"ר. למצולמים אין קשר לכתבה.

לצד הדרישותמפרטים בקואליציית הארגונים את המצב בשטחממנו עולה תמונה קשה מאוד: "עובדי בניין העובדים שניםוגם בעלי תפקידים בכירים יותרמדווחים שמעולם לא נתקלו במפקח של משרד הכלכלה באתרים בהם עבדורובן המכריע של התאונות בעבודה לא נחקרות כללומעסיקים אף לא טורחים לדווח בגין תאונות המתרחשות באתרים שבאחריותם למרות חובתם על פי חוק".

המצב העגום ממשיךכשתאונות רבות מתרחשות מידי יום בענף הבנייהבעקבותם פועלי בניין רבים נפצעים קשה ואף מקפחים את חייהםהחקיקה החדשה בתחום אמנם עשויה לסייעאך אין ספק שישנה עוד דרך ארוכה בשיפור נהלי הביטחוןהפיקוח ויישום הנהלים באתרי הבנייה בישראל.

אנו מכבדים זכויות יוצרים ועושים מאמץ לאתר את בעלי הזכויות בצילומים המגיעים לידינו. אם זיהיתים בפרסומינו צילום שיש לכם זכויות בו, אתם רשאים לפנות אלינו ולבקש לחדול מהשימוש באמצעות כתובת המייל:[email protected] $(function(){setImageBanner('3a4dbcf4-86b7-4685-8352-6db260f13f3d','/dyncontent/2021/11/22/0b8b1767-b862-40eb-a4e9-65378ace5c0b.gif',13779,'',525,78,false,33757);})
 
 
x
pikud horef
פיקוד העורף התרעה במרחב אשדוד 271, אשדוד 271, אשדוד 271
פיקוד העורף מזכיר: יש לחכות 10 דקות במרחב המוגן לפני שיוצאים החוצה