סוד המגן דודיש פרשנים הטוענים כי הפרח שושן צחור שמורכב משישה עלי גביע בצורה של מגן דוד, הוא למעשה השושנה של שיר השירים הרומזת לעם ישראל‏. יש שראו במגן דוד שילוב בין היסוד השמימי ששואף לארץ (המשולש שקודקודו פונה כלפי מטה), לעומת היסוד הארצי ששואף השמימה (המשולש שקודקודו פונה כלפי מעלה). יש הוגי דעות שאמרו שהמגן דוד עם שישה קצוות מסמל את השליטה השמימית על ד' רוחות העולם ולמעלה ולמטה. לפי הקבלה, מגן דוד רומז על שבע הספירות התחתונות. כל משולש מששת המשולשים, רומז על ספירה אחרת, ומרכזו המשושה של המגן דוד רומז על ספירת המלכות.

בקבלה, שני המשולשים של מגן הדוד מייצגים את שני ההפכים המובנים באדם: טוב מול רע, רוחני מול גשמי זכרי מול נקבי וכו'.

המשולש הפונה מעלה מסמל את מעשינו הטובים העולים לגן העדן וגורמים לזרימה של טוב בחזרה לעולם אותה מסמל המשולש הפונה מטה.

מגן הדוד מוכר גם כ"כוכב הבורא" כאשר ששת הקודקודים מייצגים את ששת ימי הבריאה והמרכז את השבת.

המגן דוד הם שני משולשים משולבים אחד בשני. סוד המשולש למדנו באות ג' שהוא סוד גמילות חסדים בין איש לרעהו. כמו שהמשולש כל הצלעות שלו אחת נוגעות בשניה כך גם גומל החסד נוגע באחר ויש גמילות ביניהם.
המשולש ההפוך הוא סמל הגבר, המשולש הישר היא האשה.
כאשר יש גמילות ביניהם של נתינה - כל אחד מה שהוא זקוק לו - הם מתאחדים למגן דוד אחד שלם.

המגן דוד רומז גם על הקשר הישיר שבין אדם בעולם הזה לעונש או לשכר שהוא מקבל משמים:
למגן דוד יש קו עליון וקו תחתון - הם סמל לשמים וארץ.
הקו התחתון יש לו שני פסים שעולים כלפי מעלה. וזה למעשה הסוד במעשים שלנו שעולים כלפי מעלה ונוגעים בשמים ואז יורד לנו שפע באמצעות שני הפסים שיורדים כלפי מטה בחזרה.
וזה נקרא אור חוזר.

כלומר: אנחנו מבצעים פעולה - וכנגד זה אנחנו מקבלים תמורה או עונש.
האדם שהוא המשולש התחתון מבצע פעולה - הפעולה עולה כלפי מעלה וחוזרת אליו באמצעות שכר או עונש דרך המשולש ההפוך שיורד כלפי מטה.

 

מגן דוד והמרכבה


לכולנו יש שדה אנרגיה המקיף את גופנו כתוצאה מזרימת הפרנה (אנרגיית החיים) והמרידיאנים (ערוצי הזרימה של אנרגיית הגוף).
כמו כן יש את שדה ההילה – שדה אנרגייה דמוי ביצה המקיף את כל גופנו ומשנה את צבעו בהתאם למחשבותינו, רגשותינו ותחושותינו.
אחרי שדה ההילה יש מאות שדות אנרגטיים. כל השדות הללו בנויים בצורות גאומטריות מדוייקות, כאשר כל אחד מהם בנוי משלושה שדות זהים בגודלם ובצורתם.
שדה הפרנה הוא בצורת מגן דוד תלת מימדי. אדם יכול לסובב שניים משלושת השדות המרכיבים את הפרנה בכיוונים הפוכים על ידי שימוש בטכניקת נשימת הפרנה העתיקה ועל ידי כך ליצור שדה אנרגיה ענק בגובה 17 מטר – המרכבה..

המשולש הישר והמשולש ההפוך כאשר הן מתאחדות הן יוצרות את השלם.
כל היקום הוא בחינת משפיע ומקבל. ברפואה הסינית זה נקרא היינג והיאנג.
הזכר בבחינת משפיע. רחב למעלה וצר כלפי מטה. המשולש הישר - הוא האשה. רחב למטה וצר למעלה.
הגבר הוא המשפיע. גם בקידושין הוא מבטיח לכלכל לתת וכו'...

שני המשולשים ביחד הם שש צלעות. שש כזכור לכם בסוד האות ו' הוא כח החיבור.
החיבור של שני המשולשים יוצרים את הגוף המרכזי שבמגן הדוד והוא נוגע בכל חלקי המגן דוד.

אם תסתכלו טוב תראו שהמגן דוד מורכב משישה משולשים קטנים וביניהם במרכז משושה גדול.
שישה משולשים הם סוד האות ו' שזה החיבור לחומר והגוף השביעי החדש שנוצר הוא סוד האות ז' שהוא הרוחניות שבתוך החומר.

למעשה המגן דוד רומז לנו רמז ענק: כאשר הגבר והאשה יוצרים גמילות הדדית של נתינה הם יוצרים שפע של רוחניות מושלמת וגוף אחד חדש שלם ומושלם.

דרך אגב זו הסיבה שהמילה ונתנו קוראים אותה גם הפוך ונתנו כי זה סוד הנתינה - כשהיא הדדית משני הצדדים.

סוד המגן דוד רומז על שלום בית ואיך להתנהג בין בני זוג

שלום בית תלוי בהבנה בצרכים של כל צד.
יש הבדל בין גברים לנשים, כך למעשה גם בהתנהגות בין בני זוג - לכל אחד יש תפקיד שונה.
גבר שיוצא לעבוד וחוזר לבית חושב על העבודה ועל הבעיות בעבודה.
אשה כשהיא בעבודה היא חושבת על הבעיות בבית.
כי כך נבראנו שלכל אחד יש תפקיד סמכותי יותר.
לכן הגבר חזק יותר פיזית בעל קול עבה וסמכותי יותר מאשר האשה.
האשה נבונה יותר ורגישה יותר כדי להבין ולהרגיש את הילדים.

מגן הדוד מלמד אותנו בסוד שלום הבית והקשר שבין גבר לאשה.
האשה היא המשולש התחתון והגבר הוא המשולש העליון.
תיכף נבין מדוע האשה היא המשולש התחתון והגבר הוא המשולש העליון:

כאשר גבר ואשה מקיימים יחסי מין, הגבר נמצא למעלה והאשה למטה.
הגבר הוא בחינת שמים והאשה בחינת ארץ.
האשה היא כח התולדה כפי שלמדנו באות ה' למי שזוכר. ה' זה למעשה ההיריון והעולם הזה. עולם ההוויה. לכן האשה המייצגת את האות ה' היא העולם הזה והיא כח התולדה.
הגבר המייצג את האות י' שהוא סוד החכמה, לכן הוא למעלה והוא בחינת שמים.
כמו שהשמים מורידים גשם לארץ והארץ מצמיחה דשא ועצים ופירות, כך גם הגבר מזריע זרע באשה והיא מולידה ילדים שהם כמו הפירות של האדמה. ז

וכרים שאשה רושמים עם ה' בכח התולדה והגבר כותבים עם יוד שהוא סוד החכמה? הנה כרגע הכל מתחבר לכם.
וכל זה רמוז במגן הדוד שהוא למעשה שני משולשים הגומלים חסד אחד עם השני ויוצרים שלמות אחת.
השלמות הזו היא כל האותיות כפי ששלחתי בתמונה בעבר שכל אותיות התורה נמצאות במגן הדוד, ולכן הגבר והאשה יוצרים אדם שיש בו את כל התכונות.

 

סוד המגן דוד הוא גם מלמד אותנו בסוד הפרנסה.


המספר 6 הוא סוד החומר. האות ו' שהיא גימטריה 6 הוא החיבור לחומר.
המספר 8 הוא הוא סוד הנצח וכל מה שקשור למעל לטבע.
שש מייצג את הגשמיות והחומריות , נלקח כביכול ע"י אנשים שנמשכים רק לחומר, גוף, כסף...
שמונה המייצג את העל טבעי נלקח כביכול על ידי הנזירים והבודהיסטים שרוצים להיות רק רוחניים, לא להתחתן לא להביא ילדים ולהיות פרושים וקדושים.
רק היהדות שבכל מקום מייצגת את המספר שבע. הוא לשון שביעות - שבע. שזו המידה הנכונה והבריאה ביותר שהוא בין רוחניות לגשמיות.
לכן בשבת יש מצווה לאכול ולשתות ולקיים יחסי מין עם הנשים ולשמוח ולצחוק. ומצד שני כמובן ללמוד את התורה. שזה שילוב רוחניות וגשמיות.

המגן דוד מייצג את השבע (7).
השבע היא האות ז' שהיא הרוחניות שבתוך הגשמיות.
אם תסתכלו טוב במגן הדוד אתם תוכלו לראות ששני המשולשים יצרו שישה משולשים בצדדים ועוד גוף אחד מרכזי המחבר את כולם. ששת המשולשים הם ששת הימים שבהם נברא העולם. הרוחניות בתוך הגשמיות המניעה את הכל הוא הגוף המרכזי המחבר בין כולם.

 

לסיכום: מגן דוד הוא הסמל למספר 7 שהוא כח התנועה לפי הגימטריה של ז'. שישה משולשים ומרכז מחבר את כולם. סה"כ 7. מכיוון ש7 הוא סוד הברכה וכפי שלמדנו כלי זין (כלי נשק) דוד המלך השתמש בסמל הזה וצייר אותו על המגן שלו במלחמה כדי שיקבל כח ושפע מהסמל.

ולסיום מגן דוד הוא צורה המתנוססת על דגל ישראל וקרובה ללבו של כל יהודי.
והנה, בתוך הצורה הנפלאה הזאת, שהיא בעצם, שני משולשים, או אם תרצו, שתי פירמידות, גלומות כל אותיות הא'-ב'.
שימו לב איך כל אותיות האלף בית' צפונות ונסתרות בתוך המגן דוד המפורסם שכולנו מכירים
למי שיגיד שאפשר לשים שם גם אותיות בשפה אחרת , שינסה....ויראה
תראו ותגיבו...

אנו מכבדים זכויות יוצרים ועושים מאמץ לאתר את בעלי הזכויות בצילומים המגיעים לידינו. אם זיהיתים בפרסומינו צילום שיש לכם זכויות בו, אתם רשאים לפנות אלינו ולבקש לחדול מהשימוש באמצעות כתובת המייל:[email protected]  
 
x
pikud horef
פיקוד העורף התרעה במרחב אשדוד 271, אשדוד 271, אשדוד 271
פיקוד העורף מזכיר: יש לחכות 10 דקות במרחב המוגן לפני שיוצאים החוצה