לבקשת הרשות להתיישבות הבדואים בנגב משרד הביטחון הסכים להקטין את מרחק הבטחון הנדרש ממפעל תע"ש ואיפשר הכך את הגדלת השטח באבו תלול בו יקלטו המפונים.

כמו כן רשות הבדואים הצליחה לקבל את הסכמת משרד הבטחון לאפשר לבדואים שהגיעו להסכמי פשרה עם הרשות להקים מתקנים סולאריים בסמוך למפעל תעש. הרשות כבר החלה בביצוע פרוייקטים לקליטת המפונים, ביישוב אבו תלול בו מתכוננות למעלה מ- 3000 יח"ד; כמו כן יקלטו משפחות נוספות באבו קרינאת, בו נבנות שכונות חדשות ובואדי אל נעם.  כל אלו יהוו פתרון מגורים ל5000 אנשי הפזורות שהתיישבו באופן לא חוקי, על כ-70,000 דונם של אדמות מדינה וחיים תחת סיכון בריאותי באזור בשל הימצאות חומרים מסוכנים באתרים נאות חובב ורמת בקע, ומחייה תחת קוי מתח גבוהים.

המתחם שיפונה לטובת מפעלי תע"ש ישתרע על פני 50000 דונם בשטח שבין כביש 40 לכביש 25 ,כאשר הגישה הינה מכביש 40 צפונית לצומת הנגב ודרומית לצומת נאות חובב. המתחם יותר לבנייה של עד 60000 מ"ר ויכלול בין היתר: מתחמי משרדים לתעשיות עתירות ידע, מחקר ופיתוח, מבני אחזקה, מוסכים, כבישים, מרכז הדרכה, שטחי ניסויים, מתקני תשתיות לטיפול בחשמל ועוד. מסביב לאזור התעשייה, יוגדר שטח אסור בבנייה, וגם סביבו יוגדר שטח בו הבנייה תהיה מוגבלת ותחייב את אישורו של משרד הביטחון.

רמת בקע