אוניברסיטת בן גוריון פרסמה את מתווה הלימודים לשנה הבאה בצל הקורונהאוניברסיטת בן גוריון בנגב נערכת לשנת לימודים תחת מגבלות הקורונה ופרסמה מתווה לימודים ייחודי. בין היתר יתקיימו קורסים היברידים ובדיקות קורונה בכניסה לקמפוס. כל הפרטים בכתבה הבאה

שנת הלימודים האקדמית הקרובה תיפתח כסדרה, ב-18 באוקטובר 2020, א' בחשוון תשפ"א. בשל כך, השבוע פרסמה הנהלת אוניברסיטת בן גוריון בנגב את מתווה הלימודים המתוכנן לשנה האקדמית הקרבה. בין היתר יעברו הסטודנטים בדיקות קורונה בקמפוס, יתקיימו קורסים מלאים עד 20 סטודנטים וקורסים בשיטה היברידית ומקוונת.

בהודעה נכתב: "היות וכבר ברור לכולנו ששנת הלימודים תתקיים בצל נגיף הקורונה, הנהלת האוניברסיטה בוחנת מספר מתווים, בהתחשב בהמשך התפשטות הנגיף וההנחיות של משרד הבריאות. אנו רואים חשיבות גדולה בנוכחות הפיזית של הסטודנטים באוניברסיטה ובעיר באר שבע. אנו מעודדים סטודנטים להשתקע בעיר". עוד הבהירו ראשי האוניברסיטה במכתב לסגל ולסטודנטים כי "אנו מוצאים חשיבות יתרה בהשקעת משאבים שיאפשרו חזרה של הסטודנטים לעיר ולקמפוס, תוך הקפדה על הנהלים ועשיית כל שביכולתנו למיגור המגיפה".

להלן עיקרי מתווה הלימודים החדש:

בדיקות קורונה בקמפוס - האוניברסיטה פועלת לקיום בדיקות קורונה בשערי הכניסה לקמפוס, המבוססות על פיתוחים חדשניים של האוניברסיטה. הבדיקה תאפשר לאוניברסיטה לזהות עלייה בהתפשטות הוירוס בזמן אמת בקמפוס ולהיערך בהתאם. 

קורסים פרונטליים מלאים - האוניברסיטה תקיים באופן פרונטלי קורסים בהם רשומים עד 20 סטודנטים. 

הוראה היברידית המשלבת טכנולוגיה חדשנית – בקורסים בהם רשומים יותר מ-20 סטודנטים, המרצה יעביר את השיעור בכיתה בנוכחות של עד 20 סטודנטים. שאר הסטודנטים בקורס יצטרפו לשיעור באמצעות הזום ויוכלו להשתתף בצורה פעילה בשיעור בזמן אמת בזכות עשרות מצלמות שידור חי שיותקנו ברחבי הקמפוס. ההרשמה לקורסים ההיברידיים תיעשה באמצעות אפליקציה ייעודית שמערך המחשוב של האוניברסיטה מפתח.

הוראה מקוונת  – קורסים שלא ניתן יהיה לקיימם באופן היברידי יתקיימו באופן מקוון באמצעות תוכנת זום. בכדי לשפר את איכות ההוראות המקוונת האוניברסיטה עורכת לסגל המרצים הדרכות בנושא.   

הפעילות המחקרית והכשרות מעשיות ימשיכו באופן פרונטלי- תוך הקפדה על הנהלים.

מרחבים ללימוד עצמי בקמפוס  - יוגדרו מרחבים ללימוד עצמי מקוון עם שמירה על ריחוק פיזי כדי לאפשר למידה מקסימלית לסטודנטים שאין להם יכולת ללמוד מהבית. 

 אוניברסיטת בן גוריון בנגב. צילום ארכיון באר שבע נט

המתווה המלא אותו הציגה האוניברסיטה:

הוראה ומחקר

כמות הסטודנטים שיוכלו להיכנס לכיתת לימוד לשיעור פרונטלי תיקבע על-פי הנחיות משרד הבריאות והתו הסגול תוך שמירה על ריחוק פיזי. אנו מקווים שיותר לנו לערוך שיעורים פרונטליים בהגבלה של  20 סטודנטים ובהתאם לצפי זה אנו מכינים את מערכת השעות לשנת הלימודים הקרובה. יש לקחת בחשבון שעד תחילת השנה עשויים להיות שינויים בהתאם לתמונת המצב הלאומית במלחמה בקורונה וההנחיות שנקבל ממשרד הבריאות.

בתואר הראשון והשני, הלימודים יתקיימו באופנים הבאים:

  • קורסים פרונטליים מלאים – בכוונתנו לאפשר קיום באוניברסיטה באופן פרונטלי קורסים בהם רשומים עד 20 סטודנטים.
  • הוראה היברידית – בקורסים בהם רשומים יותר מ-20 סטודנטים, המרצה יעביר את השיעור בכיתה בנוכחות של עד 20 סטודנטים. שאר הסטודנטים בקורס יצטרפו לשיעור באמצעות הזום. סטודנטים שירצו להיות פיזית בכיתה יתבקשו להירשם מראש באמצעות אפליקציה ייעודית. הוראות לגבי הורדת האפליקציה והשימוש בה יועברו סמוך לתחילת שנת הלימודים. ההוראה ההיברידית תתאפשר בזכות עשרות רבות של כיתות שתחוברנה למצלמות עם יכולת שידור ברשת.
  • הוראה מקוונת – קורסים שלא ניתן יהיה לקיימם באופן היברידי יתקיימו באופן מקוון באמצעות תוכנת זום. מאחר וההוראה בזום שונה באופייה מהוראה פרונטלית, הדרכות ופורומים בנושאים הקשורים להוראה ולימוד והלימוד המקוונים נערכים בשיתוף עם סגל המרצים במטרה לשפר את חווית הלמידה המקוונת.
  • מעבדות, סדנאות והכשרות מעשיות תתקיימנה באופן פרונטלי, תוך הקפדה על שמירת ריחוק פיזי ועל כללי הבטיחות.
  • במידה ומצב התחלואה והנתונים לגבי התפשטות הנגיף לא יאפשרו הגעה פיזית לאוניברסיטה, אנו נקיים את הלימודים במתכונת מקוונת מלאה, בדומה לסמסטר ב' (תש"פ).
  • ברחבי הקמפוס יוגדרו מרחבים ללימוד עצמי מקוון עם שמירה על ריחוק פיזי כדי לאפשר גישה למפגשים המקוונים ולסטודנטים שאין להם יכולת ללמוד מהבית.

חשוב להם להדגיש שהמחקר ימשיך כמתוכנן, לרבות פעילות חקר של תלמידי המחקר. אנו מעודדים את הסטודנטים להשתקע בעיר, בין אם במעונות הסטודנטים ובין במגורים אחרים ברחבי העיר. אנו מבקשים להדגיש: המעונות הם חלק מהאוניברסיטה וחלות עליהם כל הנחיות התו הסגול.

 

מערך בדיקות לגילוי הנגיף וחיי קמפוס

האוניברסיטה בוחנת אפשרות לקיים בדיקות אנונימיות וולונטריות לגילוי הנגיף לבאי הקמפוס, המבוססות על פיתוחים של האוניברסיטה. הבדיקה נועדה לסקירה אפידמיולוגית ולהתריע בפני עליה (spikes) בנשאי הווירוס במרחב שלנו. בכך אנו מקווים לחזק את השמירה על בריאות כל חברי קהילת אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ולאפשר פעילות שוטפת בקמפוס, בהתחשב במגבלות הקורונה.

מערך הבדיקות יפעל בנוסף לחובת הצהרת הבריאות של כל אדם הנכנס לקמפוס וכמובן שאינו מחליף את האחריות האישית והערבות ההדדית. אדם שצריך להיות בבידוד או שיש לו סימפטומים המאפיינים את המחלה מתבקש שלא להגיע לקמפוסים של האוניברסיטה.

כמו כן, על מנת לשמור על בריאותם של באי האוניברסיטה, הכניסה אליה תותר רק לעובדים ולסטודנטים הלומדים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. הנכם מתבקשים לתאם מראש כל כניסה של אורחים לקמפוס מול יחידת הביטחון והממונה על הקורונה במוסד.

  • הספריות תהיינה פתוחות לקהל, למחקר ולימוד במגבלות של התו הסגול.
  • קפיטריות ברחבי הקמפוס יפעלו במסגרת התו הסגול.
  • האגודה הסטודנטיאלית בונה תכנית לפעילויות חברתיות בתוך הקמפוס בתיאום עם האוניברסיטה ולפי הנחיות משרד הבריאות. אירועים יתקיימו במרחבים פתוחים.
  • כנסים, סמינרים מחלקתיים וישיבות יתקיימו במידה ויעמדו בהנחיות שתהיינה בתוקף.

 

מענה לסטודנטים בקבוצות בסיכון

כפי שפעלנו עד כה, סטודנטים הנמצאים בקבוצות סיכון והחוששים להגיע לקמפוס יקבלו מענה פרטני שיאפשר להם להמשיך בלימודיהם בצורה מיטבית. אנו מבקשים מסטודנטים שבקבוצות סיכון לפנות לדיקנאט הסטודנטים לפרטים נוספים ולבניית המתווה הנכון עבורם.

האוניברסיטה משקיעה מאמצים ומשאבים רבים על מנת לאפשר לימודים ומחקר, לצד חיי חברה, בשנה הלימודים הבאה. בסופו של דבר נוכל לשמור על בריאותנו ולקיים אקדמיה ומדע מתקדמים רק אם נפעל ביחד ובאחריות אישית וקהילתית.

 

אנו מכבדים זכויות יוצרים ועושים מאמץ לאתר את בעלי הזכויות בצילומים המגיעים לידינו. אם זיהיתים בפרסומינו צילום שיש לכם זכויות בו, אתם רשאים לפנות אלינו ולבקש לחדול מהשימוש באמצעות כתובת המייל:[email protected]  
 
x
pikud horef
פיקוד העורף התרעה במרחב אשדוד 271, אשדוד 271, אשדוד 271
פיקוד העורף מזכיר: יש לחכות 10 דקות במרחב המוגן לפני שיוצאים החוצה