קומפלקס מרשים נבנה בשכונת רמות וכעת ניתן לראות נדבך אחד מתוכו. הקומפלקס כולל בתוכו גני ילדים ומעון יום, הנמצאים בסמיכות למרכז החדש.

בימים אלו מתבצעות עבודות השלמה אחרונות ובקרוב משרד הבריאות יפעיל את המרכז לטובת ההורים וילדיהם. "תודה ל"קרן טרוטנר" על התרומה הנדיבה להקמת המרכז, ולקרן לפיתוח באר שבע, שותפתה של העירייה בהקמתו", כתב ראש העיר רוביק דנילוביץ'.