השבוע (ראשון), בדיון שהתקיים בסנאט אוניברסיטת בן גוריון, עלה לדיון נושא שילוב חרדים באקדמיה, בפרט באוניברסיטת בן גוריון, כחלק מתכנית לשילוב חרדים באקדמיה של המועצה ללימודים גבוהים. תחת אותו נושא לדיון, דנו בסוגיית הפרדת כיתות הלימוד לגברים ולנשים, סוגיה שעוררה לא מעט מחלוקות בין חברי הסנאט. בתום הדיון הוחלט להקים וועדה שתבחן את הנושא לעומק ותגבש המלצות אודותיו.

-

כיום מתקיימים לימודים בהפרדה מגדרית בעיקר בקמפוסים ייחודיים מחוץ למוסדות ובמכינות, ובכמה מכללות בתוך הקמפוס המרכזי. בשנת 2016 שולבו באקדמיה כ-11,500 חרדים, נתון לא מספק בהתחשב ביעד שהציבה לעצמה המל"ג (14,500), ולמרות זאת- מדובר במספר סטודנטים חרדים לא מבוטל. יש מי שטוענים שהסיבה לכך היא עצם קיום הלימודים תחת הפרדה מגדרית, כשבעבר עלו טענות כי ישנם מסלולי לימוד לחרדים בהן מרצות אינן מורשות ללמד סטודנטים גברים.

בעבר הכחישו במל"ג שמרצות אינן מורשות ללמד גברים בקמפוסים חרדיים, אולם כעת זו הנורמה בתוכניות הללו. בעקבות כך, ראשי אוניברסיטאות בארץ, בהם אוניברסיטת תל אביב והאוניברסיטה העברית, התנגדו בעבר לשילוב התכנית במוסדותיהם, בטענה כי מדובר בפגיעה באופי הפלורליסטי של האוניברסיטאות. 

מאוניברסיטת בן גוריון נמסר: "סנאט אוניברסיטת בן גוריון קיים דיון מעמיק ונוקב בנושא שילוב חרדים באקדמיה, באוניברסיטת בן גוריון. בסופו של דיון נוקב, שערך למעלה משעה, הוחלט להקים וועדה מטעם הסנאט, על מנת שתגבש המלצות לגבי שילוב חרדים באקדמיה ואופן השילוב".

כמו כן, נמסר מדוברות אוניברסיטת בן גוריון, כי גם אם יימצא לנכון להוציא לפועל תכנית לשילוב חרדים באוניברסיטה, היא לא תיכנס לתוקף בשנת הלימודים האקדמית הקרובה.