לאחר 18 שנים בהן הופעלה תכנית "פאקט", שהוקמה ביוזמת ג'וינט ישראל ופדרציית קליבלנד, למען קליטתם המיטבית של עולי אתיופיה, נסגרה התכנית. בקרית מלאכי ובבאר שבע התקיימו בשבוע שעבר (ג') אירועי הוקרה לציון סיום התכנית.

התכנית נתנה מענה למשפחות מהעדה האתיופית, בדגש על ילדים מגיל לידה עד גיל שש, על פי צרכים ממוקדים, תוך מימוש הפוטנציאל של הילד.

 

עמותת יחדיו מפעילה את הפרויקט בשיתוף הג'וינט והרשויות המקומיות מזה 15 שנים. מטרת הפרויקט הייתה להביא לטיפוח ומימוש הפוטנציאל של הילד, שילובו וקידומו במערכות החינוך השונות תוך התייחסות לכל הקשרי חייו – המשפחתיים, הקהילתיים, החינוכיים והתרבותיים. "נוכחנו לראות בשנים האחרונות כי מטרות התכנית מושגות וכי בני הקהילה נטמעים באוכלוסייה הכללית וכי ישנו שיפור משמעותי במעגלים השונים של הילד". ציין אל"מ (מיל.) יאיר באר, מנכ"ל עמותת יחדיו. "אני רוצה להודות בהזדמנות זו למי שהובילו את התכנית, בקי סרצ'ה וענת מרקוביץ' מג'וינט ישראל ומלכה קריאף, ענת מרקוביץ, חופית בן אהודה ואיריס קמחי מעמותת יחדיו".

לאורך השנים שאפה התכנית לקדם מערך פעילות כוללני בתחום החינוך, הרווחה והבריאות לילדים מהגיל הרך ועד לבית הספר, כאשר הילד לווה במסגרות השונות וקיבל מענה על צרכים התפתחותיים, לימודיים, רגשיים ורווחתיים. התפיסה עליה מושתת התכנית היא שעבודה ממוקדת והשקעה בגיל הרך מאפשרת יצירת הזדמנויות שוות להצלחה, מניעה וצמצום פערים בגילאים בוגרים יותר.

לאחר 18 שנות פעילות של התכנית, הבינו מוביליה כי ישנו שיפור ניכר בשילוב של עולי אתיופיה

בקהילה, הן מבחינה חברתית והן מבחינה לימודית, וכן ראו כי ישנה עליה במעורבות הורים. על כך הוחלט להפסיקה, שכן מטרותיה הושגו.