כעס בבאר שבע: מנהל התכנון מכין תוכנית מתאר כוללנית לפיה יועברו 2,000 דונם משטח העיר באר שבע ומ.א בני שמעון, לשטח היישוב הבדואי לקיה, וזאת למרות שרק כ-20% משטח היישוב מנוצל. לפי התוכנית, המתוכננת לדיון בשנה הקרובה, לקיה תורחב מ-6,900 דונם כיום, לשטח של כ-9,200 דונם. כך פורסם לראשונה בידי ניקי גוטמן ב"ישראל היום".

לפי הפרסום, שטח השיפוט של לקיה מאפשר קיבולת של כ-8,900 יח"ד, בהן יכולים להתגורר כ-44,500 תושבים. אלא שבפועל, רק 19% מכלל יחידות הדיור המאושרות נוצלו, בשל תביעות בעלות בשאר השטח שטרם הוסדרו. עד היום כל תביעות הבעלות שהגישו הבדואים בנגב נכשלו והתובעים הפסידו, אך תביעות רבות טרם הגיעו לעיון בית המשפט, וכך, במנהל התכנון רואים לנכון להרחיב את היישוב, במקום שבית המשפט יסדיר את עניין השטחים הבלתי מנוצלים.

צ. מסך

בלקיה מתגוררים כ-12,285 תושבים, לפי נתוני הלמ"ס לשנת 2016. אלא שחלק מהתושבים, כ-6,000, מתגוררים בפזורה הבדואית הסמוכה ללקיה, אלו חיים בתחומי השיפוט של באר שבע, עומר ומ.א בני שמעון, ומקבלים את כל שירותיהם ביישוב לקיה. לכן, כדי להסדיר את התיישבות הבדואים בנגב, מנסים במנהל התכנון להעביר את השטח ללקיה באופן רשמי, מה שעורר זעם בקרב ראשי רשויות בדרום, אחד מהם, הוא ר' מועצת עומר פיני בדש.

במכתב ששלח בדש, חבר בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז הדרום, כתב "הם לוקחים את העיר לפזורה, במקום לקחת את הפזורה לעיר. אני לא מוכן להפקרות הזאת. בדיון שנערך בוועדת ההיגוי צילמתי את כל השטח והראתי להם שהכל ריק". כתב בדש והוסיף: "אני הולך למלחמת חורמה בעניין הזה, אני לא הולך לעבור לסדר היום."

שר החקלאות אורי אריאל, הממונה על הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים, אמר "אין שום הצדקה ליטול שטחים מבאר שבע ולהעבירם ללקיה. ליישוב לקיה יש עתודות כרגע מספיקות לצרכיו, לרבות עבור קליטת הפזורה הסמוכה לו והסדרתה". גם בעיריית באר שבע אמרו כי הם מתנגדים: "הגיעה העת שהממשלה תגבש פתרון מערכתי ראוי לסוגיית החברה הבדואית בנגב ולא תפעל בשיטה של כיבוי שריפות".

מלשכת התכנון מחוז דרום נמסר: "לשכת התכנון פועלת על פי המדיניות שמתווה ממשלת ישראל. מטרה מרכזית של הליך התכנון היא להבטיח בראש ובראשונה שהפיתוח העתידי של היישוב יהיה פיתוח מוסדר, שיאפשר יצירת רצף בין הבינוי הקיים לחדש, תוך פיתוח תשתיות הולמות לכלל תושביו - כולל תשתיות חינוך, מוסדות ציבור, ועוד".