הממשלה באמצעות משרד החקלאות ושותפים נוספים: משרד האוצר, החינוך והמועצה הלאומית לכלכלה, שמה לה יעד פיתוח כלכלי חברתי של החברה הבדואית בנגב על מנת שתשתלב בחברה הישראלית,  התכנית כוללת בין היתר התייחסות לצורך בחיזוק החברה הבדואית בתחום החינוך וההשכלה הגבוהה. היעד הוא גידול של מאות סטודנטים בדואים בשנה במוסדות אקדמיים בדרום הארץ, לפיו, תוך 5 שנים מספר הסטודנטים הבדואים אשר ישתלבו בלימודי שנה א’ בתואר בראשון יגדל בכ-75%, אז יעמוד מספרם על לפחות כ- 1500 סטודנטים בדואים, לעומת כ- 850 כיום. בכך צפוי מספרם הכולל של הסטודנטים הבדואים הלומדים תואר ראשון לגדול מכ-2,600 סטודנטים בשנה החולפת ל- 4,500 סטודנטים בסוף התכנית הרב שנתית. במסגרת כך, ולצורך העמידה ביעד, ות”ת תקצה סך של 110 מיליון ₪

צילום: דני מכליס, אוניברסיטת בן גוריון

לשם כך מעוניינים לאתר מוסדות אקדמיים שיבחרו לקדם את מדיניות השילוב של החברה הבדואית, בין התכניות השונות: "שער לאקדמיה" – תכנית פיילוט המיועדת לסטודנטים בדואים מהנגב המקנה התנסות בפועל בלימודים אקדמיים והכנה ללימודי התואר הראשון. תכנית "מצטיינים לאקדמיה" - תכנית פיילוט למספר מצומצם של סטודנטים בדואים מהנגב, אשר אותרו ע"י המוסד כבעלי פוטנציאל להשתלב, לאחר הכנה מקוצרת, ישירות בלימודי התואר הראשון במגוון תחומים, לרבות תחומים אשר אינם נכללים בדירוג התחומים הנדרשים.

המוסדות ידרשו להעניק לסטודנטים מעטפת בסיוע בתואר, הכוללת תגבור אקדמי, חיזוק מיומנות למידה, סיוע אישי, חברתי וכלכלי. כמוכן יהווה  "מוסד מכין" המבצע תכנית למצטיינים באופן בלעדי במהלך כל התואר אשר יקלטו אליהם סטודנטים בדואים.

יאיר מעיין, מנכ"ל הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב: " מדובר בפעולה נוספת וחשובה מתוך תכנית שנועדה לצמצם את הפער בין האזרחים הבדואים לבין החברה הישראלית. זה אינטרס עליון של המדינה להעניק הזדמנות להשכלה נאותה לחברה הבדואית ולילדיהם, אין ספק שהתכנית תצעיד קדימה את האזרחים הבדואים ביישובי הנגב".

מהנתונים של ות”ת עולה כי מרבית הסטודנטים הבדואים לתואר ראשון (כ- 68%) לומדים כיום את מקצועות מדעי הרוח, החינוך וההוראה, אולם רק כ- 5% לומדים את מקצועות ההנדסה, וכ- 3% בלבד לומדים את מקצועות הרפואה והעזר הרפואי. בנוסף, 37% מהסטודנטים לומדים במכללות אקדמיות, 23% מתוכם לומדים במכללות לחינוך ורק 16% לומדים באוניברסיטאות. באשר לתארים מתקדמים, בשנת תשע”ו רק 401 סטודנטים בדואים למדו תואר שני, ו- 27 סטודנטים בלבד למדו לתואר שלישי. את הקול הקורא יוכלו להגיש המוסדות האקדמיים עד לתאריך עד ליום ה - 11.4.18