בתמונה מימין לשמאל: אושרה שלייפר, טלי סבג, עמירה חיים, שמואל אבואב, הרב דוד חתואל מחמ"ד