יום המעשים הטובים העשירי מצוין על ידי עובדי/ות עיריית באר שבע, החברות העירוניות ותאגיד מי שבע בשיתוף עובדי חברת עמידר, בסימן טיפוח, גינון ניקיון ועבודות אחזקה בשפ"פים ( שטחים פרטיים פתוחים) במתחמים בשכונות ותיקות ברחבי העיר.

בבירת הנגב אשר חרטה על דגלה את נושא ההתנדבות והמעורבות החברתית ולראייה הזכייה בפרס היוקרתי: קהילה מתנדבת מספר אחת בארץ רואים ביום זה הזדמנות חשובה נוספת לרתום את כלל הגורמים בהם בין היתר: אגפי העירייה, ארגוני מתנדבים, תלמידי מוסדות חינוך, בני נוער, סטודנטים ותושבים רבים בעיר להתנדב ולתרום לקהילה.

הפעילות הענפה שמתקיימת במסגרת יום זה בבאר שבע הנה בהובלה של אגפי הרווחה והשירותים החברתיים, משאבי אנוש, איכות הסביבה, גנים ונוף,  החינוך והאחזקה בעיריית באר שבע בשיתוף עם כלל אגפי העירייה, ועדת ההתנדבות העירונית, חברת "כיוונים", החברה הכלכלית, חברת יעדים, מי שבע, ארגון רא"ם בשיתוף חברת עמידר וגופים רבים נוספים.

צילום באדיבות עיריית באר שבע

צילום באדיבות עיריית באר שבע

צילום באדיבות עיריית באר שבע

צילום באדיבות עיריית באר שבע

צילום באדיבות עיריית באר שבע

צילום באדיבות עיריית באר שבע