המתקנים מותאמים לקבוצות גיל שונות, מאפשרים פעילות גופנית ומחשבתית ומעודדים התפתחות מוטורית. מתקני המשחק הם התשתית למפגשים חברתיים ואינטראקציות בין ילדים והם מקור להנאה אך גם ללמידה והתנסות. 

פארק זה מצטרף לשדרוג והקמת מתקני משחק רבים בחודשים האחרונים. בין היתר בפארק שמעוני ובמרכז חן בשכונה ב', גן שפריר בשכונה ג', רחבת ארז בשכונה ו' וברחובות: לוין קיפניס וחטיבה 8 בנווה זאב, אביבית צבר בנווה נוי, החיד"א בשכונה י"א, גן ברוך בווילות רסקו ורחבת בן נון בשכונה ו'.