תולעת ספרים

מדובר במיזם הקיים זו השנה העשירית ברציפות. למייזם שותפים אגפי העירייה, מינהל החינוך והספרייה העירונית, חברת “כיוונים”, הנהגת ההורים העירונית ורשת סטימצקי.

מ”מ וסגנית רה”ע, מחזיקת תיק החינוך ד”ר חפצי זוהר:
“החינוך לאהבת האדם והחינוך לאהבת הספר, הם שניים מהעקרונות החינוכיים המשמשים נר לעשייתנו כולה. החיבור החשוב ביניהם הוליד את ” תועלת ספרים” ונתן משנה תוקף למושג אחריות כערך הנוגע לאכפתיות, לערבות הדדית ולעשייה למען הזולת.” ד”ר זוהר הוסיפה וציינה: “אחד העם גרס כי – מעשים טובים מנצחים ופותחים את  הלבבות, אנו קוראים לכולם כי יפתחו את ליבם ויאפשרו להם ולזולתם להרחיב את ההזדמנויות לנתינה ולקבלה”.