צילום באדיבות עיריית באר שבע

 

עבודות הקמה ושדרוג מתקני משחק רבים נוספים כמו גם הקמת הצללות חדשות הן במרחב הציבורי והן במוסדות החינוך בעיר תמשכנה גם בשבועות הקרובים.