ביטול מרשם פלילי

הגשת בקשה אישית

על פי הנהלים, ביטול מרשם פלילי יתבצע אך ורק כתוצאה מפניה אישית של בעל הרישום עצמו. גם בני משפחה קרובים מדרגה ראשונה אינם יכולים להגיש בקשה כזאת בשם אדם אחר. רק במקרים חריגים, כאשר בעל הרישום הפלילי רוצה לברר האם קיים רישום, ובמידה שאין הוא יכול בשום פנים ואופן להגיש את הבקשה לקבלת דוח עיון, למשל בשל מחלה, ניתן להגדיר מיופה כוח שיפעל לטובת העניין (מיופה כוח עשוי בהחלט להיות עורך דין). על פי רוב, את הדוח, תדפיס מרשם פלילי יקבל רק האדם הרשום בו ורק לאחר התייצבות פיזית בתחנת המשטרה.  

הגשת בקשה בכתב

setImageBanner('4b80f930-a974-43b7-ba82-ecebe3254cc9','/dyncontent/2019/9/29/a94edf61-f363-46e0-8a8b-3de9e33f5c61.jpg',9189,'',510,80);

ביטול מרשם פלילי יתבצע בהתאם לנסיבות הרישום ובעקבות הגשה של מכתב בקשה למשטרה. מגיש הבקשה צריך לפרט את פרטיו האישים לרבות כתובת מגורים, מספר תעודת הזהות, טלפון. מומלץ לצרף מסמכים שיתמכו בבקשה, למשל מכתב ממעסיק, אישור לימודים. עוד מומלץ לפרט את תיאור הנסיבות, במידה שהרישום הקיים מתייחס לתיק סגור.

ביטול רישום יתבצע על פי רוב לאחר 17 שנים בעבירה חמורה (עבירה המוגדרת בחוק כ"פשע"), כלומר התיישנות פלוס 10 שנים. בעברות קלות יחסית ולקטינים, ביטול יכול להתבצע לאחר תקופה קצרה יותר.