המפעל קם הודות לתיווך רכז הפיתוח הכלכלי ברשות המקומיות בין בעלי הזכויות בקרקע, סולימאן אבו עראר, ליזם עמוס חגי, וזכה לעידוד מטעם ראש המועצה נאיף אבו עראר.

טקס החתימה בין בעל הקרקע סולימאן אבו עראר, היזם עמוס חגי, וראש מועצת ערערה בנגב נאיף אבו עראר. צילום: אוריאל למדני

המועצה אף  דאגה להכשרת העובדות של המפעל, במימון המדינה, כאשר בכל חודש תקבלנה הכשרה 10 עובדות מהמגזר הבדואי, כאשר בתוך שנה כבר תהיינה כ-100 עובדות מוכשרות לייצור במפעל.

המפעל בבעלות חב' ה.א מיקרו אלקטרוניקה המתמחה בתחום ההשמות האלקטרוניות ונותנת שירותים לחברות בתחומי בטחון, רפואה והשוק האזרחי.

הפרויקט התאפשר הודות למעורבותם של משרד הכלכלה ומשרד הפנים ובתכלול משרד החקלאות. יריב מן מנהל אגף פיתוח כלכלי בחברה הבדואית: "המפעל החדש בערערה יעסיק כמאה נשים ויסייע בהצמחת היישוב ותושביו. אנו מודים למשרדי הממשלה שנרתמו למהלך ולמנהיגותו של ראש המועצה נאיף אבו ערר" מנכ"ל רשות הבדואים בנגב, (תחת משרד החקלאות).

יאיר מעיין: "הישג משמעותי מאוד לישוב ערערה. הקמת המפעל שתאפשר תעסוקת נשים תתרום לפיתוח הכלכלי של העיר ותושביה, ומהווה מפעל ראשון בדרך למפעלים נוספים שיוקמו בעיר".