תודה לכל המשתתפים וברכות למירי ואשר שזכו בשעון יוקרתי מתנת Gentelman וב"ש נט !


מירי ואשר

השעון