המועצה המקומית תעשייתית נאות חובב פרסמה השבוע את דו"ח סיכום שנת 2016. הדו"ח כולל את נתוניה הפנימיים משנת העבודה האחרונה ובכל תחומי הפעילות. פרסום הדו"ח הינו ביטוי למחויבותה של המועצה לשקיפות ואחריות סביבתית.    

במהלך שנת 2016 שקדה המועצה על מספר רב של פרויקטים שונים ברחבי הפארק. הבולט מביניהם הוא מרחב התיירות החינוכי-סביבתי הגדול בנגב והיחיד מסוגו בישראל "אקו פארק" ובו מרכז אלי הורביץ לכימיה תעשייה וקיימות שצפוי להיפתח במהלך השנה. בנוסף, במהלך השנה יימסרו על ידי המועצה המגרשים (לאחר עבודות הפיתוח) במתחם החדש לתעשייה ומלאכה קלה. עם השלמת המהלכים במלואם – הנגב יזכה לכ – 20 מפעלים נוספים, מאות מקומות עבודה חדשים במעגל הישיר ואלפים נוספים במעגלים השונים.  בשנה החולפת נמשכה מלאכת הסבת מפעלים קיימים לגז טבעי לצד המשך קידום התשתית למפעלים החדשים.

מנתוני הדו"ח על היחידה הסביבתית עולה כי בשנה החולפת המשיכה מגמת השינוי הסביבתי עם ירידה נוספת במספר אירועי הריח שמקורם בפעילות בנאות חובב (44 אירועים בשנת 2016 לעומת ממוצע של 57 אירועים בשנים 2014-2015). זאת ועוד – בשנת 2016 לא נרשמו כלל אירועי חומרים מסוכנים שחרגו מגבולות אזור התעשייה. מרבית האירועים (כ – 56%) לא חרגו את גבולות המתקנים בהם הם התרחשו, 21% מהמקרים נבלמו בשטחי המפעל ורק 23% מהאירועים במהלך שנת 2016 חרגו מגדרות המפעל בו הם התרחשו, אך, כאמור אינם חרגו מגבול אזור התעשייה. חשוב לציין שהיחידה הסביבתית במועצה מעניקה דגש לאירועי חומרים מסוכנים ולשם כך ישנו מערך כוננות וקיימת ניידת לטיפול וסיוע במקרי חירום. בתחום האכיפה ביצעה היחידה הסביבתית 74 סיורי אכיפה ו – 43 בדיקות פתע בארובות, זאת לצד שדרוג יכולות הניטור באמצעות חידוש המערכות הטכנולוגיות, שדרוג תחנות הניטור וביצוע בחינה של מערכת FTIR לשיפור יכולת הניטור המרחבית בזמן אמת.

מנכ"ל המועצה אמנון בן דהן התייחס לדו"ח ואמר כי העשייה הרבה שבאה לידי ביטוי בדו"ח מצביעה על עמידה ביעדי השלב הראשון של התוכנית האסטרטגית שהחלה בשנת 2013. במסגרת התוכנית הושלמו פרויקטים סביבתיים רבים, לצד מיתוג הפארק כמקור ידע עולמי בתחום התעשייה, הקיימות ואיכות הסביבה. לאור השינוי המשמעותי שחל מציינים במועצה כי משנת 2010 פקדו את מרכז המבקרים למעלה מ- 40,000 איש מקהלי יעד שונים: חיילים, גמלאים, תלמידי תיכון, סטודנטים, אנשי ממשל ועוד.

ראש מועצת נאות חובב, אנדריי אוזן, סיכם ואמר: "מטרתנו העיקרית היא שהפארק בנאות חובב ימשיך להיות העוגן התעסוקתי הגדול באזור הנגב. נמשיך לפעול בשיקול דעת ובראייה אחראית המשלבת בין הצורך בפיתוח כלכלי, הגדלת יכולות התעסוקה בפארק והגנה על הסביבה למען הדורות הבאים. אני מלא ציפייה שנמשיך בעשייה הטובה, במלוא העוצמה להשלמת הפרויקטים החשובים למען תושבי הנגב, בריאותם, פרנסתם ואיכות חייהם."