בשנים האחרונות עולות תלונות רבות מצדם של הולכי הרגל על כך שהליכה על המדרכה הפכה להיות פעולה מסכנת חיים. המדרכות, כך אומרים התושבים, הפכו להיות מסלול נסיעה נוסף עבור אופניים, אופניים חשמליים, קורקינטים ממנועים ודומיהם, ויחד עם המכוניות החונות, הפחים שאינם במקומם, הגזם שנערם והעמודים החוסמים כבר לא נשאר מקום להולכי הרגל. 

בכדי להוביל לצמצום התופעה, יצאו מתנדבי עמותת אור ירוק בשיתוף FIDF  ומלגאי תכנית המלגות !IMPACT לבדוק את מצב המדרכות ברחבי הארץ. הבדיקה נעשתה בקרוב ל-400 רחובות שנמצאים ב-140 רשויות שונות, במטרה להתריע בפני הרשויות המקומיות על מקומות בהם קיימים ליקויים וסכנה להולכי הרגל.

הפרמטרים המרכזיים שנבדקו:

 • תקינות רוחב המדרכה: על המדרכה להיות ברוחב 130 ס"מ לפחות על פי תקן התכנון של משרד הבינוי והשיכון ומשרד התחבורה.
 • הימצאות חסמים: האם ישנם חסמים ומפגעים המפריעים להולכי הרגל. בין החסמים שנבדקו: פחי זבל החוסמים את המדרכות, מכוניות חונות על המדרכה, עמודי חשמל המוצבים באמצע הדרך ואינם מאפשרים מעבר לעגלות ולבעלי מוגבלויות ועוד.

צילום באדיבות אור ירוק

בין היישובים בהם נעשתה הבדיקה גם באר שבע, רמת נגב, בני שמעון, להבים, מיתר, עומר ותמר. הבדיקה נעשתה ברחובות שונים ביישובים הללו ואלה תוצאותיה:

בבאר שבע:

 • עמידה בתקן: ב- 22% מן המדידות נמצאו מדרכות שאינן עומדות בתקן.
 • חסמים שנמצאו על המדרכות: מכוניות חונות, עמודי תאורה, מיחזוריות, פחי זבל, עמודי חשמל, פסולת ותמרורים.

ברמת נגב:

 • עמידה בתקן: בכל המדידות שנעשו נמצא כי המדרכות עומדות בתקן.
 • חסמים שנמצאו על המדרכות: עמודי תאורה, מיחזוריות, פחי זבל ותמרורים.

בבני שמעון:

 • עמידה בתקן: ב-67% מן המדידות נמצאו מדרכות שאינן עומדות בתקן.
 • חסמים שנמצאו על המדרכות: עמודי תאורה ופסולת.

בלהבים:

 • עמידה בתקן: בכל המדידות שנעשו נמצא כי המדרכות עומדות בתקן.
 • לא נמצאו חסמים על המדרכות.

במיתר:

 • עמידה בתקן: ב-92% מן המדידות נמצאו מדרכות שאינן עומדות בתקן.
 • חסמים שנמצאו על המדרכות: עמודי תאורה, פחי זבל, עמודי חשמל ותמרורים.

בעומר:

 •  עמידה בתקן: בכל המדידות שנעשו נמצא כי המדרכות אינן עומדות בתקן.
 • חסמים שנמצאו על המדרכות: פסולת.

בתמר:

 • עמידה בתקן: בכל המדידות שנעשו נמצא כי המדרכות אינן עומדות בתקן.
 • חסמים שנמצאו על המדרכות: מכוניות חונות, פחי זבל ופסולת. 

צילום באדיבות עמותת אור ירוק

ארז קיטה, מנכ"ל עמותת אור ירוק: "המדרכות נועדו להיות המקום המוגן של הולכי הרגל בו הם יכולים לצעוד תוך תחושת בטיחות מפני סכנות הכביש. המצב בו המדרכות עמוסות חסמים מייצר סיכון חמור למשתמשי הדרך ולא ייתכן שהולכי הרגל, בהם קשישים, ילדים ובעלי מוגבלויות נאלצים לרדת אל הכביש. ראשי הערים והרשויות המקומיות חייבים לוודא כי המדרכות ממשיכות להיות אזור בטוח להולכי הרגל ולוודא כי הן רחבות מספיק וחפות ממכשולים. הקפדה על תקינות המדרכות יכולה להציל חיים ויש לטפל במפגעים לפני שהולך הרגל הבא יפגע".