החודש יחל צום הרמאדן, עקב ירידה בכוח האדם בתחום התחבורה הציבורית, יהיו שינויים בחודש הקרוב בתדירות הקווים. מטעם דן באר שבע נמסר כי לא יבוטלו קווים, אם כי התדירות תרד במעט. השינוי בלו"ז הינו מאושר על ידי משרד התחבורה ומעודכן במערכת הרישוי ובכל אמצעי המידע העומדים לרשות הציבור: אתר האינטרנט, אפליקציות לתכנון נסיעה ומוקד שירות טלפוני. אנו מדגישים: בדן באר שבע לא יבוטלו קווים, רק תרד תדירות הנסיעות.

במטרופולין מצד שני, יהיו ביטולי קווים כפי שניתן לראות בטבלה:

קווי מטרופולין

רמדאן כרים!