משטרת ישראל מקיימת קשב רצוף לפניות הציבור ופועלת למען תחושת הבטחון במרחב הציבורי.

במסגרת הפעילות מופעלות שתי זרועות: זרוע אכיפה כנגד סל עבירות זרוע איכות חיים העוסקת במתן שירות לפניות האזרח בכל הנוגע למפגעים, מטרדים, ועבירות איכות חיים. זאת, בשילוב זרועות עם עיריית באר שבע ורשויות נוספות.

מגן באר שבע. מחלקים דו"חות. צילום: דוברות המשטרה

במהלך פעילות זרוע האכיפה ביממה החולפת נרשמו 22 דו"חות תנועה בהם בגין מהירות מופרזת ואי ציות לתמרור עצור תוך קיפוח זכות למשתמשי הדרך. מהלך הפעילות נעשה שימוש בממל"ז ונתפס נהג במהירות 151 קמ"ש ברח' טוביהו במקום בו המהירות המירבית המותרת היא עד 70 קמ"ש בשטח עירוני. רשיונו של הנהג, תושב באר שבע, נפסל על אתר למשך 30 ימים בידי קצין תנועה.

הפעילות תמשך, ככל שיידרש, על בסיס יום יומי לפי שעון החיים והכל למען שמירה על מרקם החיים התקין ובטחון הנפש והרכוש.