השרידים נמצאו בקצה השטח בפארק דודאים ולצורך החיפושים והחקר הארכיאולוגי נסגר השטח המדובר ע"י צוות הפארק לטובת עבודת אנשי רשות העתיקות ללא מפריע. בפארק דודאים בירכו על הממצאים, מנכ"ל פארק המחזור והחינוך הסביבתי דודאים, ניר בר דוד אמר: "יש חשיבות גדולה לחקר ההיסטוריה של הארץ הנפלאה הזו, לפעמים צריך לעצור רגע מהפעילות השוטפת ולתת לאנשי מקצוע כמו הצוות הנפלא של רשות העתיקות לעשות את עבודתם החשובה ולחפש ממצאים חשובים מההיסטוריה במקום. שמחתי לגלות שנמצאו שרידים מעניינים. את הממצאים בשטח לקחו אנשי רשות העתיקות ואנחנו כמובן נעקוב בעניין רב אחר הגילויים".

צילום: חזי נקש

צילום: חזי נקש

צילום: חזי נקש

צילום: חזי נקש

צילום: חזי נקש