ישיבת מועצת העיר מן המניין מס' 3 נערכה אתמול (ד') בבניין העירייה. ד"ר חפצי זוהר, סגנית ומ"מ ראש העירייה ויו"ר ישיבות המועצה, פתחה את הישיבה בהודעת השתתפות בצערה של משפחת רמון על מותה של אורנה רמון. לאחר מכן איחלה זוהר מזל טוב לחברים והחברות אשר חוגגים יום הולדת בחודש ינואר, ביניהם גם ראש העיר רוביק דנילוביץ' שיחגוג ב- 24 לחודש יום הולדת.

ישיבת מועצת העיר ינואר 19

רוביק לא יכול היה להשתתף בישיבה בשל פגישה חשובה במשרד האוצר, וכמו כן נעדרו מהישיבה גם מנכ"ל העירייה, מהנדס העיר והגזבר. על סדר היום הונחו שתי הצעות בלבד, שתיהן של חבר המועצה משה ינאי, הראשונה נגעה לבתי כנסת בבאר שבע, ינאי טוען כי דרישת העירייה מבתי הכנסת לשלם חשבונות מים החל משנת 2019 תהיה מכה קשה, וכי הם גם ככה בקושי עומדים בתשלומי החשמל. לאחר הצגת הדברים ינאי עצר וסירב לנהל דיון בסוגיה "אין לי פה לא את ראש העיר, אין פה מנכ"ל, אין פה מהנדס ואין פה גזבר".

חבר המועצה מר משה ינאי (עומד)

מנהלי הישיבה הסבירו לינאי כי את הנעדרים מחליפים ממלאי מקום ואנשי מקצוע מכובדים, אך זה לא ריצה אותו והוא ביקש לדחות את הדיונים בהצעותיו לישיבה הבאה וקיבל את מבוקשו. הישיבה התקדמה לאישור של מכירה והקצאה של קרקעות השייכות לעירייה, החלטות אלו כבר התקבלו בשנת 2013 והאישור מצד חברי מועצת העיר היה ביורוקרטי בלבד, אך ינאי שוב התנגד "בגלל שאין פה לא את ראש העיר, אין פה מנכ"ל, אין פה מהנדס ואין פה גזבר".

מנהלי הישיבה ביקשו מינאי לכבד את ממלאי המקום, אך הוא רמז כי מדובר בפקידים חסרי השפעה והתנגד לאישור ההחלטות בטענה כי מדובר ב"מחטף של קרקע", והוא לא מוכן לתת יד לדבר. דרישתו לדחות את ההצבעות לישיבה הבאה התקבלו. לאחר מכן הישיבה הסתיימה ונערכו שתי ישיבות נוספות שלא מן המניין, הראשונה לאישור דו"ח רבעוני לשנת 2018 לתקופה: רבעון 2, והשנייה לאישור דו"חות כספיים מבוקרים ליום 31.12.17.

מנהלי הישיבה

גם בשתי ההצבעות הללו ינאי חזר על דרישתו, פעמיים במרווח של כמה דקות: "בגלל שאין פה לא את ראש העיר, אין פה מנכ"ל, אין פה מהנדס ואין פה גזבר", וטען כי גם אישור הדו"חות הכספיים הנ"ל ללא ראש העיר הוא מחטף. הפעם ההצבעות נערכו והדו"חות אושרו.