כידוע, אל על  מכהן זה מכבר כיו"ר ועדת התכנון והבנייה המקומית ומשמש כמ"מ של רה"ע רוביק דנילוביץ' כחבר במועצה הארצית לתכנון ובנייה. למעשה ובאופן נדיר משלים בכך אל על רצף מלא של ייצוג העיר בשלושת רמות מוסדות התכנון בארץ: מקומית, מחוזית וארצית. ועדה מחוזית דרום הנה אחת משש הועדות המחוזיות הפועלות בארץ ומאגדת בתוכה נציגי משרדי ממשלה, רשויות מקומיות וגופי מגזר שלישי. למעשה הועדה ממונה על תכנון כל מחוז דרום מאשדוד וקרית גת ועד אילת.

טל אל-על. צילום באדיבות המצולם

אל-על: "לכבוד רב הוא לי לייצג את העיר באר שבע בכל רמות מוסדות התכנון בארץ. בכך אני מאמין שחיזקנו את מעמדה של העיר באר שבע כעיר מטרופולין חשובה בישראל. אני מבקש להודות לחברי המועצה על המינוי ובמיוחד לרה"ע רוביק דנילוביץ' על האמון הרב שהוא מעניק לי לאורך כל שנות פעילותנו המשותפת." 

יודגש כי המינוי הינו בכפוף לאישור שר שהפנים.

ראש העיר רוביק דנילוביץ' התייחס למינוי: "כמתכנן ערים, בעל ניסיון רב ויחד עם תפקידו כיו"ר ועדת המשנה לתכנון ובניה וכמחזיק תיק ההנדסה, טל הוא המתאים והראוי ביותר לתפקיד. אני מאחל לטל הצלחה רבה!"