לפני כשבועיים חלק מתושבים אופקים קיבלו שיחות טלפון מאנשים שהציגו עצמם כעובדי תאגיד מי שבע. אותם אנשים שיזמו שיחות הם מתחזים שניסו להוציא כסף במרמה, תוך הפחדות ואיומים כלפי התושבים לפיהם נאמר להם שאם לא יסדירו את החוב לתאגיד באופן מידי ינתקו להם את המים.

מי שהוביל לחשיפת התופעה הוא תושב אופקים שקיבלת שיחת טלפון ביום שישי לפני כשבועיים, בה נאמר לו שהוא חייב להסדיר חוב בהקדם ובאופן מזומן. אותו תושב חשד שמשהו לא תקין מאחר ולא הבין מהיכן הופיע לו חוב באופן פתאומי. הוא החליט שלא להיבהל משיחת הטלפון וניגש למשרדי התאגיד בכדי לברר מה פשר החוב, שם התברר לו ולאנשי התאגיד שמתחזים יוזמים שיחות טלפון לאנשים שונים באופקים.

אולם זו אינה הפעם הראשונה שהתאגיד נאלץ להתמודד עם מתחזים. בעבר היו אלא תושבי באר שבע שקיבלו שיחות טלפון ממתחזים שניסו להפחיד ולאיים בניתוק מים, ובמקרים קיצוניים היו מי שהעידו כי אדם שהציג עצמו כעובד התאגיד הגיע לביתם במפתיע ללא כל הודעה מראש וביקש לגבות כסף מזומן בעבור חוב.

לאור ריבוי המקרים תאגיד מי שבע מבקש לחדד הנחיות לתושבים ומפרסם מעת לעת הנחיות ברשתות החברתיות ובאתר התאגיד, לפיהם:  על-פי חוק לא ניתן לנתק את אספקת המים בביתו של צרכן ביתי עקב אי תשלום, התאגיד אינו יוזם שיחות טלפון לצרכנים פרטיים, התאגיד אינו מבצע חיובים טלפוניים אלא ובלבד אם לקוח יוצר קשר ומבקש לשלם טלפונית ובמקרה של אי תשלום התאגיד שולח מכתבים ומתריע בפני החייב בדרכים המקובלות. 

כמו כן, אם קיבלתם שיחה מאדם שמציג עצמו כעובד התאגיד יש לפעול בדרכים הבאות: לבקש תעודה או כל פרט מזהה, ליצור קשר עם משרדי התאגיד ולאמת מולם את הפרטים, אם מתעורר בכם חשד שהאדם שעומד מולכם אינו עובד התאגיד הימנעו מתשלום וגשו באופן מידי למשרדי התאגיד.

כאמור במקרה הנוכחי תאגיד מי שבע הגיש תלונה למשטרת ישראל במטרה למנוע חזרה של מקרים דומים ולהילחם בתופעה.

צילום מסך