במסמך עמדת החברה להגנת הטבע שהועבר למטה המאבק המשותף לרשויות בצפון ובדרום ולבקשת מועצת הנגב, צוין מבחינת החלופות שערכה החברה להגנת הטבע כי:

  • כלכלית-חברתית: חלופת נבטים מהווה הזדמנות להביא לקפיצת מדרגה בפיתוח הכלכלי של מרחב צפון הנגב והעיר באר-שבע כמטרופולין ובכך להביא לתוספת תעסוקה באזור זה.

  • זמינות ועלויות הקמה:
    לחלופת נבטים ישנו יתרון, שכן מדובר על שדה קיים החולש על שטח גדול, אשר כולל מבנים ומסלול סלול שמתאימים לשימוש לטיסות בינלאומיות, שכן למטרה זו הוא נבנה ונקבע ככזה בתמ"א 15. זאת בעוד חלופת רמת דוד תדרוש התאמות רבות וככל הנראה גם חריגה מעבר לגדר הבסיס הקיים.

  • מההיבט של שטחים פתוחים, שמירת טבע ואקולוגיה:
    באתר נבטים מדובר על שדה במרחב של מתקן קיים המחובר לתשתיות ושערוך במידה רבה לקבל שדה בינלאומי ולכן צפויה פגיעה פחותה בטבע. אתר רמת דוד, מנגד, אמנם מתבסס על הבסיס הצבאי, אך הוא יצריך פיתוח משמעותי ביחס לבסיס הקיים ופריסת תשתיות תחבורה, על מנת לחבר את האתר למערכת הארצית. פיתוח זה ישפיע לרעה גם על החקלאות הענפה שמאפיינת את העמק. חשש נוסף נובע מכך שאתר רמת דוד מאופיין בפעילות רבה של בעלי כנף והקמת שדה התעופה יוביל לפגיעה באתרים מושכי ציפורים בשל ייבוש מאגרים קיימים. הפעילות הרבה של בעלי כנף אף מהווה סכנה לבטיחות טיסה בשל סכנת התנגשות.

  • בהיבט הציבורי
    עולה תמיכה נרחבת בחלופת נבטים, הן בקרב הרשויות בצפון והן בקרב הרשויות בדרום והן בקרב התושבים בשני מרחבים אלה.

דאגה לאומית רחבה לעתיד העמק. מפגינים נגד ההקמה להקים שדה תעופה, צילום: דוברות עמק יזרעאל
לסיכום
ציינו בחברה להגנת הטבע: בחינת החלופות לשדה התעופה המשלים מורכבת מנושאים רבים ובהם גם ההשלכות הסביבתיות. ברור כי להקמת שדה תעופה תהיה השלכה על המערכות הטבעיות הסובבות בשתי החלופות אך בשל אופי המרחב ואיכות והיקף התשתיות הקיימות, עולה בבירור ההעדפה לאתר נבטים. לחלופת נבטים יתרונות רבים ובולטים בהיבטים הכלכליים, החברתיים והציבוריים. מדובר בפרויקט לאומי חשוב ביותר אשר למיקומו שיקולים רבים, ואין לתת לשיקול אחד להכריע כנגד כל שאר השיקולים, אשר מצביעים באופן מובהק לטובת חלופת נבטים צוין.

מ"מ וסגן ראש עיריית באר-שבע, נציג השלטון המקומי בוועדת העורכים לתכנון שדה התעופה בנבטים, טל אל על: "הקמת שדה התעופה המשלים בנבטים זו הזדמנות נדירה לקדם פרויקט לאומי חשוב למיצוב הנגב כחלק מרכזי במדינת ישראל, פרויקט שיהווה עוגן מרכזי לפיתוחו. מדובר בכעשרת אלפים מקומות עבודה ישירים ועקיפים בנגב לצד פיתוח כלכלי ותיירותי חשוב. הנגב, המהווה מעל 60 אחוז משטחה של מדינת ישראל הוא עתיד המדינה. הודות למאמצי מטה המאבק המשותף לנו עם הצפון ופעילותה האינטנסיבית של מועצת הנגב- קביעת עמדתה של החברה להגנת הטבע ושאר הגופים הירוקים היא משמעותית להצלחת הקמת שדה תעופה אזרחי בינלאומי בנבטים".