העיריה באמצעות החברה הכלכלית השלימה עבודות פיתוח בהיקף של -3.5 מיליון ₪.

העבודות כללו פיתוח של כבישים, החלפת תשתיות, תאורה מודרנית, שבילי אופניים, גינון וריהוט רחוב.

העבודות בוצעו עד לאזור של מחנה נתן.

ברחוב תוצרת הארץ בוצעו עבודות נרחבות במקטע עד לרחוב דוד חכם. העבודות כללו החלפת תשתיות ניקוז, מדרכות שהורחבו, הקמת אי תנועה, פיתוח תאורה. במקום מתכוננת עבודת פיתוח גינון. הפיתוח שנעשה יחבר בעתיד את האזור באופן נוח ויפה למבואה הדרומית של העיר. העבודות מאפשרות כעת גישה נוחה, מוארת ואטרקטיבית לעסקים במקום כמו אולמות אירועים וכדומה.

צילום באדיבות החברה הכלכלית באר שבע

צילום באדיבות החברה הכלכלית באר שבע

צילום באדיבות החברה הכלכלית באר שבע

צילום באדיבות החברה הכלכלית באר שבע

צילום באדיבות החברה הכלכלית באר שבע

צילום באדיבות החברה הכלכלית באר שבע

צילום באדיבות החברה הכלכלית באר שבע