רגע לפני שמתחילה שנת הלימודים תשע"ט, ערכו בהתאחדות הסטודנטים סקר ארצי הבודק את שביעות רצון הסטודנטים ממוסדות הלימוד שלהם. הבוקר התפרסם הסקר ונראה כי דווקא המכללות הן אלו שזוכות לציונים גבוהים במיוחד, בעוד שמי שמדשדשים בתחתית הטבלה הן האוניברסיטאות עם ציונים נמוכים בפער משמעותי.

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. צילום: שרון טל

כמו כן, כחלק מהסקר נשאלו כ-8,000 סטודנטים מכלל המוסדות האקדמאים שאלות הנוגעות לאיכות ההוראה, כגון: טיב ההוראה של המרצים, יחס המרצים לסטודנטים, שילוב של טכנולוגיות למידה בהוראה ועוד. תוצאות הסקר גילו כי כ-64% מהסטודנטים השיבו שהלימודים אינם מכינים אותם לשוק העבודה, אך בכל זאת מספר זהה של נשאלים הביעו שביעות רצון מרמת הקורסים הנלמדים.

setImageBanner('9f3e5a8a-9479-488c-869b-daa2fb9c96a8','/dyncontent/2019/9/11/cd10216b-7f3e-4153-9a14-a119cd9fca26.jpg',8978,'',510,80);

לסטודנטים הדרומיים טוב יותר במכללות

במסגרת הסקר הנוכחי התגלו פערים משמעותיים בין שביעות רצון הסטודנטים מהמכללות לאוניברסיטה, שכן תוצאות הסקר הראו כי הסטודנטים במכללות הדרומיות שבעי רצון מאיכות ההוראה, בעוד שהסטודנטים מהאוניברסיטה דירגו את איכות ההוראה באופן נמוך. לפיכך, נוכל לראות בעשירייה הראשונה את המכללה האקדמית אשקלון שדורגה במקום השלישי, בנוסף המכללה האקדמית ספיר במקום השביעי ואף המכללה האקדמית להנדה ע"ש סמי שמעון שהגיעה למקום השמיני.

אוניברסיטת בן גוריון. צילום: שרון טל

לעומת זאת, תוצאות הסקר מציגות נתון מדאיג הנוגע לאוניברסיטה היחידה בדרום – אוניברסיטת בן גוריון בנגב, אשר דורגה במרבית הסעיפים עם ציונים נמוכים מאוד, למשל: ביחס מרצים לסטודנטים קיבלה האוניברסיטה את הציון 3.3 בלבד, בנוסף קיבלה ציון 2.8 על שילוב טכנולוגיות למידה ורק 3.32 על רמת הקורסים. בשל כך, זכתה האוניברסיטה לציון הנמוך ביותר ובהתאמה נמצאת במקום האחרון בסקר זה.

תגובת אוניברסיטת בן גוריון בנגב: "שביעות הרצון מההוראה משקפת, מטבע הדברים, מרכיבים רבים ולוקחת בחשבון גם את מידת הקושי בלימודים, העומס והדרישות מהסטודנט. דרישות אלו גבוהות יותר באוניברסיטאות מעצם היותן מוסדות המחקר המובילים במדינה והמדורגים כולם בין הטובים בעולם בדירוגים האקדמיים הבינ״ל, מה שוודאי משפיע על תוצאות הסקר. דבר זה נכון ככל שעומס הלימודים והקושי בהם גדול יותר, כך שגם מוסדות בהם יש משקל גדול על לימודי הנדסה או מדעים למשל, יושפעו מכך.

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. צילום: שרון טל

"המתודולוגיה של הסקר אינה ברורה לחלוטין (ואף שנויה במחלוקת, בלשון המעטה), לפיכך קשה לנו להתייחס ברצינות לממצאים שכלולים בו. הממצאים הפנימיים של אוניברסיטת בן-גוריון הפוכים לגמרי, ומתייחסים לאוכלוסייה הרבה יותר גדולה ותקפה מבחינה סטטיסטית. הסקר של ההתאחדות אף לא יודע לוודא שמי שעונה באמת שייך למוסד עליו הוא עונה, ואין כל ייצוג סטטיסטי סביר של התפלגות הסטודנטים במוסד ולכן אין לו כל תוקף.

"הממצאים הפנימיים של אוניברסיטת בן גוריון, שהם בעלי חשיבות ותוקף רלוונטיים, משקפים בדיוק את המשקל הגדול והחשיבות של איכות ההוראה באוניברסיטה, הן בנושא של שביעות הרצון מההוראה שעולה בעקביות והן מאיכותה, וכך גם מיחס הסגל לסטודנטים ופרמטרים נוספים שכלל לא באים לידי ביטוי בסקר ההתאחדות. טיפול בזכויות הסטודנטים, במבחנים, באיכות הלמידה (בשונה מהוראה) ובתמיכה בלמידה - כל אלו בראש מעיינינו ומציגים שיפור משמעותי. נושאים אלו כלל אינם מעניינו של הסקר של ההתאחדות, שלמעשה אין לו כל קשר לאיכות הוראה".

תגובת אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת בן גוריון בנגב: "תוצאות הסקר שהתפרסמו היום מצערות אותנו מאוד אך אינן מפתיעות, מאחר ומדובר בתופעה מוכרת בשיח בין הסטודנטים. כדי לתת מענה לסוגיה זו, בימים אלה ולאורך החודשים האחרונים, אגודת הסטודנטים מקדמת את פרויקט "ערך בכיתה" אותו יזמנו במטרה ליצור חוויה אקדמית איכותית, חדשנית המבוססת על שיתוף פעולה בין הסטודנטים והמרצים. אנו תקווה כי בשיתוף פעולה עם הנהלת האוניברסיטה ואנשי הציר האקדמי, הפרויקט יישא פירות ויוביל לשביעות רצון גוברת בקרב הסטודנטים שייהנו מאסטרטגיות חדישות, כלי למידה יצירתיים וכן משיח בלתי אמצעי מול סגל ההוראה. כל זאת, במטרה להפוך את החוויה האקדמית בבן גוריון לטובה לפחות כמו החוויה החברתית והקהילתית שאנו מובילים".