אוניברסיטת בן גוריון. צילום: שרון טל

אחרי החגים כבר פה:

בארגוני הסגל הזוטר באוניברסיטאות תל אביב ובאר שבע מאיימים בהשבתת הלימודים אחרי החגים, בדרישה לשיפור תנאי העסקתם ולהסדרת בטחונם התעסוקתי. לפני כשבוע נחתם הסכם בין ועד ראשי האוניברסיטאות לועדי הסגל הזוטר באוניברסיטה העברית ובבר אילן, שאושר גם על ידי האוצר והועדה לתכנון ותקצוב. אולם הסכם זה נדחה על ידי ארגוני הסגל הזוטר של אוניברסיטאות תל אביב, חיפה ובאר שבע, שטענו כי לא נוהל מולם מו"מ.

יו״ר הוועד, עמית שמרת, מסר: ״לאחר שנה וחצי של משא ומתן, ההסכם שגיבש ועד ראשי האוניברסיטאות עם שניים בלבד מתוך ששת ארגוני הסגל הזוטר משקף אינטרס מצומצם של מיעוט מבין אנשי הסגל הזוטר בכלל, ובאוניברסיטת בן גוריון בפרט. הוא פוגע בזכויות סוציאליות בסיסיות ובמרכיבי שכר קיימים, ולא מביא לשום שיפור בביטחונם התעסוקתי של פלח העובדים העיקרי במוסדות האקדמים. עניינים אקוטים כמו פגיעה בימי אבל ומחלה והשארת רוב אנשי הסגל ללא זמן סביר להיערך מבחינת חלופה תעסוקתית, הם קווים אדומים שאיתם בפירוש לא נסכים. לאחר שהצענו מספר מתווים חלופיים ונענינו בסירוב או התחמקות, הודענו הבוקר להנהלת האוניברסיטה כי באין שיפור משמעותי, לא נפתח את שנת הלימודים האקדמית״.