השרה שקד במכללת קיי

במהלך הביקור הוצגו בפניה המאפיינים הייחודיים של המכללה, השאיפה למצוינות אקדמית, האחריות החברתית-קהילתית שלה והמהלכים לקידום חיים בשיתוף בין הקהילות החיות בנגב.

פרופ' לאה קוזמינסקי "אנו מודים לשרת המשפטים על הביקור. שמחנו לחשוף בפניה את החזון והעשייה הייחודיים של מכללת קיי"