;
אתר באר שבע נט המפעיל את הלוח הינו גוף עצמאי ואינו קשור או עובד בשיתוף עם האתרים המצויינים בשמם במודעות המופיעות באתר
 
שם:
דוא"ל:
טלפון:
תוכן:
שלח
(function() {var fn = function() {$get("ToolkitScriptManager1_HiddenField").value = '';Sys.Application.remove_init(fn);};Sys.Application.add_init(fn);})();Sys.Application.add_init(function() { $create(Sys.Extended.UI.ModalPopupBehavior, {"CancelControlID":"ContactCloseBtn","PopupControlID":"ContactUpdatePanel","dynamicServicePath":"/BulletinBoard/Default.aspx","id":"ContactButton_ModalPopupExtender"}, null, null, $get("ContactButton")); }); Sys.Application.add_init(function() { $create(Sys.Extended.UI.ModalPopupBehavior, {"CancelControlID":"SendFriendCloseBtn","PopupControlID":"SendFriendUpdatePanel","dynamicServicePath":"/BulletinBoard/Default.aspx","id":"SendFriend_Popup"}, null, null, $get("DummySendFriend")); }); //]]>